German-Polish dictionary »

ehrlich meaning in Polish

GermanPolish
ehrlich [ehrlicher; am ehrlichsten] Adjektiv

uczciwy(o człowieku) szanujący własność innych ludzi, nie oszukujący (również w użyciu rzeczownikowym)
adjective

ehrlich [ehrlicher; am ehrlichsten] Adverb

uczciwieadverb
w sposób uczciwy, dobry, czysty

ehrlich gesagt

będąc szczerym(potocznie, potoczny) deklaruje szczerość wypowiedzi (głównie wypowiedzi kontrowersyjnych i wypowiedzi mogących urazić odbiorcę)

mówiąc szczerze(potocznie, potoczny) deklaruje szczerość wypowiedzi (głównie wypowiedzi kontrowersyjnych i wypowiedzi mogących urazić odbiorcę)

prawdę mówiąc(potocznie, potoczny) deklaruje szczerość wypowiedzi (głównie wypowiedzi kontrowersyjnych i wypowiedzi mogących urazić odbiorcę)

szczerze mówiąc(potocznie, potoczny) deklaruje szczerość wypowiedzi (głównie wypowiedzi kontrowersyjnych i wypowiedzi mogących urazić odbiorcę)

ehrlich | offen Adverb

otwarcieadverb
w sposób otwarty, szczery, uczciwy, jawny

die Ehrlichkeit [der Ehrlichkeit; —] Substantiv

uczciwośćnoun
uczciwe zachowanie

Ehrlichkeit | Aufrichtigkeit Substantiv

szczerośćnoun
cecha tego, kto jest szczery

begehrlich [begehrlicher; am begehrlichsten] Adverb

łapczywieadverb
w sposób łapczywy

entbehrlich [entbehrlicher; am entbehrlichsten] Adjektiv

zbytecznyadjective
taki, którego się nie potrzebuje

unehrlich [unehrlicher; am unehrlichsten] Adjektiv

nieuczciwyadjective
taki, który nie jest uczciwy; postępujący niewłaściwie lub świadczący o niewłaściwym zachowaniu

aufrichtig | ehrlich Adjektiv

szczeryadjective
dotyczący szczerości; taki, który mówi prawdę; wyraża się szczerze, nie ukrywa tego, co myśli i czuje

begehrlich | begierig | gierig Adjektiv

pożądliwyadjective
będący wyrazem pożądania

edel | ehrlich Adjektiv

prawyadjective
o człowieku: uczciwy, szlachetny

entbehrlich | verzichtbar Adjektiv

zbędnyadjective
taki, bez którego można się obyć

die Unehrlichkeit [der Unehrlichkeit; —] Substantiv

nieuczciwośćnoun
cecha tego, kto jest nieuczciwy

unentbehrlich | notwendig | wesentlich Adjektiv

niezbędnyadjective
taki, bez którego nie można przetrwać, normalnie funkcjonować; taki, który jest bardzo potrzebny

wesentlich | unentbehrlich Adjektiv

nieodzownyadjective
taki, bez którego nie można przetrwać, normalnie funkcjonować; konieczny, niezastąpiony