German-Polish dictionary »

angemessen meaning in Polish

GermanPolish
angemessen [angemessener; am angemessensten] Adjektiv

sensownyadjective
taki, który ma sens, właściwą zawartość, treść; ma uzasadnienie, jest logiczny

angemessen | entsprechend Adjektiv

odpowiedniadjective
spełniający wymagane warunki

angemessen | korrekt Adjektiv

na miejscuadjective
zgodny z normami obyczajowymi i etycznymi

angemessen | korrekt Adverb

na miejscuadverb
zgodnie z normami obyczajowymi i etycznymi

die Angemessenheit [der Angemessenheit; —] Substantiv

dobre wychowanienoun
kultura osobista, umiejętność respektowania norm społecznych

dyskrecjanoun
zdolność zachowywania tajemnic

współmierność(odprzymiotnikowy) cecha tego, co jest współmierne
noun

Angemessenheit | Adäquatheit Substantiv

adekwatnośćnoun
odpowiedniość

adäquat | angemessen Adjektiv

adekwatnyadjective
dokładnie czemuś odpowiadający

die Unangemessenheit [der Unangemessenheit; die Unangemessenheiten] Substantiv

niestosownośćnoun
brak stosowności; cecha tego, co jest niestosowne