German-Norwegian dictionary » eben meaning in Norwegian

GermanNorwegian
eben adj

akkurat

jevn

nettop

plan

slett

ebenbürtig adj

jevnbyrdig

Ebenbürtige

likemann

Ebene f

flate

plan

slette

sletteland

ebenfalls

likeså

ebenso

like så

på samme måten

ebenso tun

gjøre likedan

ebenso... wie

likså... som

abgeben v

avgi

avlevere

abheben v

heve

lette

angeben v

angi

briske seg

oppgi

skryte

angegeben adj

angitt

ankleben v

klistre

anschieben

skyver i gang

Anspruch erheben auf

gjøre krav på

anstreben v

tilstrebe

atomar angetrieben

atomdrevet

Aufgeben

oppgivelse

aufgeben v

droppe

gi opp

gi seg

gi slipp på

oppgi

aufheben v

gjemme

heve

heve opp

oppbevare

12

You can find it in:

GermanNorwegian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies