German-Norwegian dictionary »

bitte meaning in Norwegian

GermanNorwegian
bitte

vær så god

vær så snill

die Bitte [der Bitte; die Bitten] Substantiv
f

anmodning noun

bønn noun

henvendelse noun

bitte schön

vær så god

bitte wenden

snu arket

bitten [bat; hat gebeten] (um +AKK) Verb
v

be verb

bitten um

anmode om

bitter [bitterer; am bittersten] Adjektiv
adj

besk adjective

bitter adjective

ram adjective

die Bitterkeit [der Bitterkeit; die Bitterkeiten] Substantiv
f

bitterhet noun

der Bitterling [des Bitterlings; die Bitterlinge] Phrase
m

bitterling noun

verbittert [verbitterter; am verbittertsten] adj

forbitret adjective

erbittert adj

forbitret

die Fürbitte [der Fürbitte; die Fürbitten] Substantiv
f

forbønn noun

ja bitte

ja takk

sich ausbitten

utbe seg

sich erbitten

utbe seg

sich verbitten

frabe seg

ha seg frabedt

wie bitte

hva behager

hva for noe

hva sier du