German-Norwegian dictionary »

arbeiterschutsartikel meaning in Norwegian

GermanNorwegian
Arbeiterschutsartikel

beskyttelsesutstyr til arbeidere