German-Dutch dictionary »

kein meaning in Dutch

GermanDutch
kein Adjektiv

geenenkelbijvoeglijk naamwoord

geenenkelebijvoeglijk naamwoord

generleibijvoeglijk naamwoord

neebijvoeglijk naamwoord

neenbijvoeglijk naamwoord

keine Adjektiv

geenbijvoeglijk naamwoord

geenenkelbijvoeglijk naamwoord

geenenkelebijvoeglijk naamwoord

niemandbijvoeglijk naamwoord

die der Geliebte [der Geliebter, der Geliebten, der einer Geliebten; die Geliebte, die Geliebten, die keine Geliebten] Substantiv

bemindem

geliefdem

liefm

liefjem

liefstem

zoeteliefm

keiner Adjektiv

geenbijvoeglijk naamwoord

geenenkelbijvoeglijk naamwoord

geenenkelebijvoeglijk naamwoord

niemandbijvoeglijk naamwoord

keinerlei

geenenkel

geenenkele

generlei

keines

geentelwoord

geenenkel

geenenkele

niemand

niemands

keineswegs Phrase

geenszinsbijwoord

ingeengevalbijwoord

opgeenenkelewijzebijwoord

auf keiner Weise

geenszinsbijwoord

ingeengeval

opgeenenkelewijze

aus keinem Grunde

nergensom

omgeenenkelereden

zomaarbijwoord

zonderreden

in keiner Weise

geenszinsbijwoord

ingeengeval

opgeenenkelewijze