German-Czech dictionary »

leicht [leichter; am leichtesten] meaning in Czech

GermanCzech
leicht [leichter; am leichtesten] Adjektiv

snadno◼◼◼ adjective

lehce◼◼◼ adjective

lehký◼◼◻ adjective

rychle◼◼◻ adjective

snadný◼◼◻ adjective

der Leichter [des Leichters; die Leichter] (verwandte Form: Lichter) Substantiv

zapalovač◼◼◼ noun

stoh◼◼◻ noun

leicht abändern

upravit◼◼◼

More search options:

GermanCzech