German-Czech dictionary »

kreuzkümmel meaning in Czech

GermanCzech
der Kreuzkümmel [des Kreuzkümmels; die Kreuzkümmel] (Cuminum cyminum) (auch: Kumin oder Cumin, Römischer Kümmel, (seltener:) Mutterkümmel, Weißer Kümmel oder Welscher Kümmel) Substantiv

kmín◼◼◼noun

římský kmín◼◻◻noun