English-Swedish dictionary »

country meaning in Swedish

EnglishSwedish
country

bygd, land

country, land

land

country council noun

landsting [~et ~] noun

country people noun

allmoge [~n] noun

countryman

lantman, landsman

countryman noun

lantman [~nen ~män, ~männen] noun

countryside

landsbygd, bygd

countryside noun

landsbygd [~en ~er] noun

countryside, country, district noun

bygd [~en ~er] noun

border country noun

gränsbygd [~en ~er] noun

compatriot, countryman noun

landsman [~nen ~män, ~männen] noun

cross-country running noun

terränglöpning [~en] noun

fatherland, native country noun

fädernesland [~et ~länder] noun

native country noun

fädernesland [~et ~länder] noun

native-country noun

fosterland [~et ~länder] noun