English-Polish dictionary »

diesel meaning in Polish

EnglishPolish
diesel [diesels] (fuel)
noun
[UK: ˈdiːz.l̩]
[US: ˈdiː.səl]

dieselnoun
{m}

ropanoun
{m}

diesel [diesels] (vehicle)
noun
[UK: ˈdiːz.l̩]
[US: ˈdiː.səl]

dieselnoun
{m}

diesel engine (type of engine)
noun
[UK: ˈdiːz.l̩ ˈen.dʒɪn]
[US: ˈdiː.səl ˈen.dʒən]

silnik o zapłonie samoczynnymnoun
{m}

silnik wysokoprężnynoun
{m}

diesel multiple unit noun

spalinowy zespół trakcyjnynoun
{m}

biodiesel [biodiesels] (fuel)
noun

biodieselnoun
{m}