English-Dothraki dictionary »

(pronominal version of a preposition, see ki|ki) meaning in Dothraki

EnglishDothraki
(pronominal version of a preposition, see ki|ki) noun

mekisnoun
[mekis]