Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

surname somebody bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
surname somebody [UK: ˈsɜː.neɪm ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈsɝː.ˌnem ˈsʌm.ˌbɑː.di]

melléknevet ad valakinek

vezetéknevén szólít valakit

vezetéknevet ad valakinek