Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

surgical operation bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
surgical operation [UK: ˈsɜː.dʒɪk.l̩ ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩]
[US: ˈsɝː.dʒɪk.l̩ ˌɑː.pə.ˈreɪʃ.n̩]

műtét (operatio chirurgica) főnév

sebészi beavatkozás (operatio chirurugica)

You can find it in:

EnglischUngarisch