Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

sumer bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
Sumer noun
[UK: ˈsʌmə ]
[US: ˈsʌmər ]

Sumer◼◼◼ főnév

Sumerian noun
[UK: suːmˈiərɪən]
[US: suːmˈiərɪən]

sumér◼◼◼ főnév

sumir főnév

szumér főnév

Sumerian language [UK: suːmˈiərɪən lˈaŋɡwɪdʒ]
[US: suːmˈiərɪən lˈæŋɡwɪdʒ]

sumér nyelv◼◼◼

Sumerian person [UK: suːmˈiərɪən pˈɜːsən]
[US: suːmˈiərɪən pˈɜːsən]

sumér személy

bressumer [UK: brˈesuːmə]
[US: brˈesuːmɚ]

talpgerenda főnév

válaszfal-alátámasztó gerenda

consumer [consumers] noun
[UK: kən.ˈsjuː.mə(r)]
[US: kən.ˈsuː.mər]
business

fogyasztó◼◼◼ főnév

fogyasztói◼◼◼ főnév

fogyasztási◼◼◻ főnév

consumer credit

fogyasztói hitel◼◼◼

consumer durables noun

tartós fogyasztási cikkek◼◼◼ főnév

consumer electronics noun

szórakoztató elektronika◼◼◼ főnév

consumer finance company noun
[UK: kən.ˈsjuː.mə(r) ˈfaɪ.næns ˈkʌm.pə.ni]
[US: kən.ˈsuː.mər fə.ˈnæns ˈkʌm.pə.ni]

gyártóknak és kereskedőknek könyv szerinti tartozásaik ellenében kölcsönző bank főnév

consumer good [UK: kən.ˈsjuː.mə(r) ɡʊd]
[US: kən.ˈsuː.mər ˈɡʊd]

fogyasztási cikk◼◼◼

consumer goods [UK: kən.ˈsjuː.mə(r) ɡʊdz]
[US: kən.ˈsuː.mər ˈɡʊdz]

fogyasztási javak

consumer price business

fogyasztói ár◼◼◼

consumer price index (CPI) [consumer price indices] noun

fogyasztói árindex◼◼◼ főnév

consumer protection noun
[UK: kən.ˈsjuː.mə(r) prə.ˈtek.ʃn̩]
[US: kən.ˈsuː.mər prə.ˈtek.ʃn̩]

fogyasztóvédelem◼◼◼ főnév

consumer research noun
[UK: kən.ˈsjuː.mə(r) rɪ.ˈsɜːtʃ]
[US: kən.ˈsuː.mər ri.ˈsɝːtʃ]

piackutatás◼◼◼ főnév

consumer society [UK: kən.ˈsjuː.mə(r) sə.ˈsaɪə.ti]
[US: kən.ˈsuː.mər sə.ˈsaɪə.ti]

fogyasztói társadalom◼◼◼

consumer's goods [UK: kən.ˈsuː.mərz ɡʊdz]
[US: kən.ˈsuː.mərz ˈɡʊdz]

fogyasztási cikkek

fogyasztási javak

consumerism noun
[UK: kən.ˈsjuː.mə.rɪ.zəm]
[US: kən.ˈsuː.mə.ˌrɪ.zəm]

fogyasztás◼◼◼ főnév

consumerist [consumerists] noun

a fogyasztás növelésének a híve főnév

fogyasztói érdekvédelemmel foglalkozó főnév

fogyasztói érdekvédelmet támogató főnév

consumers' co-operative [UK: kən.ˈsuː.mərz kəʊ ˈɒ.pə.rə.tɪv]
[US: kən.ˈsuː.mərz ˈkoʊ ˈɑː.pə.rə.tɪv]

fogyasztási szövetkezet

durable consumer goods [UK: ˈdjʊə.rəb.l̩ kən.ˈsjuː.mə(r) ɡʊdz]
[US: ˈdʊ.rəb.l̩ kən.ˈsuː.mər ˈɡʊdz]

tartós fogyasztási cikkek

in Sumerian verb
[UK: ɪn]
[US: ɪn]

sumerül ige

non-perishable consumer goods [UK: nɒn ˈpe.rɪ.ʃəb.l̩ kən.ˈsjuː.mə(r) ɡʊdz]
[US: ˈnɑːn ˈpe.rɪ.ʃəb.l̩ kən.ˈsuː.mər ˈɡʊdz]

tartós fogyasztási javak

presumer [UK: prɪˈzjuːmə ]
[US: prɪˈzumər ]

elbizakodott melléknév

feltételező főnév

gyanakvó melléknév

öntelt személy főnév

vélekedő személy főnév

smoke-consumer noun
[UK: sməʊk kən.ˈsjuː.mə(r)]
[US: smoʊk kən.ˈsuː.mər]

füstemésztő főnév

spark-consumer noun
[UK: spɑːk kən.ˈsjuː.mə(r)]
[US: ˈspɑːrk kən.ˈsuː.mər]

szikrafogó (mozdonykéményen) főnév

You can find it in:

EnglischUngarisch