Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

rick bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
rick [ricks] noun
[UK: rɪk]
[US: ˈrɪk]

rándulás◼◼◼ főnév

kazal◼◼◻ főnév

asztag főnév

ficam (a vállban) főnév

szénaboglya főnév

rick (stack) [ricks] noun
[UK: rɪk]
[US: ˈrɪk]

boglya◼◼◼ főnév

rick-cloth [UK: rɪk klɒθ]
[US: ˈrɪk ˈklɒθ]

félig kész boglyára való ponyva

rick-rack [UK: rɪk ræk]
[US: ˈrɪk ˈræk]

farkasfogas díszítés

rick-stand noun
[UK: rɪk stænd]
[US: ˈrɪk ˈstænd]

boglyatámaszték főnév

kazaltámaszték főnév

rick-yard noun
[UK: rɪk jɑːd]
[US: ˈrɪk ˈjɑːrd]

szérűskert főnév

Rickardite noun
[UK: rˈɪkɑːdˌaɪt]
[US: rˈɪkɑːrdˌaɪt]

Rickardit (ásv) főnév

ricker [rickers] noun
[UK: ˈrɪkə(r)]
[US: ˈrɪkər]

árbocfa főnév
hajó

gömbfa főnév

ricket-producing [UK: rˈɪkɪtprədjˈuːsɪŋ]
[US: rˈɪkɪtprədˈuːsɪŋ]

angolkórt okozóorv

rickets noun
[UK: ˈrɪkɪts]
[US: ˈrɪkəts]

angolkór (r(h)achitis)◼◼◼ főnév

rachitisz (rachitis) főnév

rickettsia [rickettsias] noun
[UK: rɪkˈetsiə]
[US: rɪkˈetsiə]

rickettsia (Rickettsia)◼◼◼ főnév

rickety adjective
[UK: ˈrɪk.ə.ti]
[US: ˈrɪk.ə.ti]

rozoga◼◼◼ melléknév

roskatag◼◼◻ melléknév

roskadozó◼◻◻ melléknév

angolkóros◼◻◻ melléknév

rickey noun
[UK: ˈrɪk.i]
[US: ˈrɪk.i]

alkoholos citromos ital főnév

rickle noun
[UK: rˈɪkəl]
[US: rˈɪkəl]

laza kőtörmelék főnév
skót

ricksha noun
[UK: ricksha]
[US: ricksha]

riksa főnév

rickshaw [rickshaws] noun
[UK: ˈrɪk.ʃɔː]
[US: ˈrɪk.ˌʃɑː]

riksa◼◼◼ főnév

kétkerekű gyaloghintó főnév

Ricky

<Richard becézése>

a dirty trick [UK: ə ˈdɜː.ti trɪk]
[US: ə ˈdɝː.ti ˈtrɪk]

piszkos trükk◼◼◼

a mean trick [UK: ə miːn trɪk]
[US: ə ˈmiːn ˈtrɪk]

aljas trükk

adobe block house (a house made of adobe brick) noun
[UK: ə.ˈdəʊ.bi ˈblɒk ˈhaʊs]
[US: əˈdo.ʊ.bi ˈblɑːk ˈhaʊs]

vályogház főnév

adobe brick (an unburnt brick dried in the sun) noun
[UK: ə.ˈdəʊ.bi brɪk]
[US: əˈdo.ʊ.bi ˈbrɪk]

vályogtégla főnév

air-brick [UK: eə(r) brɪk]
[US: ˈer ˈbrɪk]

égetetlen tégla

légszáraz tégla

likacsos melléknév

sejttégla◼◼◼ főnév

üreges tégla

vályogtégla főnév

an old dog will learn no tricks [UK: ən əʊld dɒɡ wɪl lɜːn nəʊ trɪks]
[US: ˈæn oʊld ˈdɔːɡ wɪl ˈlɝːn ˈnoʊ ˈtrɪks]

késő az agg ebet táncra oktatni

ashlar brick noun
[UK: ˈæ.ʃlə brɪk]
[US: ˈæ.ʃlər ˈbrɪk]

burkolótégla főnév

12

You can find it in:

EnglischUngarisch