Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

register a trade-mark bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
register a trade-mark [UK: ˈre.dʒɪ.stə(r) ə treɪd mɑːk]
[US: ˈre.dʒə.stər ə ˈtreɪd ˈmɑːrk]

bejegyez egy védjegyet

bejegyeztet egy védjegyet