Englisch-Ungarisch Wörterbuch » person of standing bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
person of standing [UK: ˈpɜːs.n̩ əv ˈstænd.ɪŋ]
[US: ˈpɝː.sn̩ əv ˈstænd.ɪŋ]

magas rangú személy

tekintélyes személy

You can find it in:

EnglischUngarisch