Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

par bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
par [pars] noun
[UK: pɑː(r)]
[US: ˈpɑːr]

par◼◼◼ főnév

jel◼◻◻ főnév

névérték◼◻◻ főnév

egyenérték◼◻◻ főnév

árfolyam főnév

egyenlőség főnév

a parral megegyező számú ütés (golf) főnév

egy golflyuk eléréséhez szükséges átlagos ütésszám főnév

egyenrangúság főnév

kis ujságcikk főnév

napi hírek rovata főnév

paragrafus főnév

pari főnév

pari árfolyam főnév

par (paragraph) [pars] noun
[UK: ˈpæ.rə.ɡrɑːf]
[US: ˈpe.rə.ˌɡræf]

paragráfus főnév

par for the course noun

ráadás (egy golflyuk a pályáért) főnév

tiszteletkör főnév

par of exchange [UK: pɑː(r) əv ɪkˈs.tʃeɪndʒ]
[US: ˈpɑːr əv ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

pénznemek átváltási paritása

par value noun

névérték◼◼◼ főnév

par writer [UK: pɑː(r) ˈraɪt.ə(r)]
[US: ˈpɑːr ˈraɪt.ər]

napi hírek rovatvezetője

vegyes hírrovat szerkesztője

para… [UK: ˈpæ.rə]
[US: ˈpe.rə]

para…

para (a subunit of Ottoman currency) [paras] noun
[UK: ˈpæ.rə]
[US: ˈpe.rə]

para◼◼◼ főnév

Pará rubber tree noun
[UK: pɑːá ˈrʌbə triː ]
[US: pɑrá ˈrʌbər tri ]

gumifa (Hevea brasiliensis) főnév

kaucsukfa (Hevea brasiliensis) főnév

Para-alumohydrocalcite noun
[UK: ˈpæ.rə]
[US: ˈpe.rə]

Paraalumohidrokalcit (ásv) főnév

para-bomb [UK: ˈpæ.rə bɒm]
[US: ˈpe.rə ˈbɑːm]

ejtőernyős bombakat

para-military [UK: ˈpæ.rə ˈmɪ.lɪ.tri]
[US: ˈpe.rə ˈmɪ.lə.ˌte.ri]

félkatonai◼◼◼ melléknév

katonai jellegű melléknév

katonailag megszervezett

para-xylene [para-xylenes] noun
[UK: ˈpæ.rə]
[US: ˈpe.rə]

para-xilol főnév

Parabariomicrolite noun
[UK: pˈarəbˌɑːrɪˌɒmaɪkrˌɒlaɪt]
[US: pˈærəbˌɑːrrɪˌɑːmaɪkrˌɑːlaɪt]

Parabariomikrolit (ásv) főnév

parabasis noun
[UK: pˌarəbˈɑːsiz]
[US: pˌærəbˈɑːsiz]

ógörög némajátékban a karvezetőnek a közönséghez intézett beszéde főnév

parabázis főnév

parable [parables] noun
[UK: ˈpæ.rəb.l̩]
[US: ˈpe.rəb.l̩]

példabeszéd◼◼◼ főnév

példázat◼◼◼ főnév

parables noun
[UK: ˈpæ.rəb.l̩z]
[US: ˈpe.rəb.l̩z]

példabeszédek◼◼◼ főnév

példázatok◼◼◻ főnév

parabola [parabolas] noun
[UK: pə.ˈræ.bə.lə]
[US: pə.ˈræ.bə.lə]

parabola◼◼◼ főnév

parabolic adjective
[UK: ˌpæ.rə.ˈbɒ.lɪk]
[US: ˌpe.rə.ˈbɑː.lɪk]

parabolikus◼◼◼ melléknév

12

You can find it in:

EnglischUngarisch