Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

be cut out for something bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
be cut out for something [UK: bi kʌt ˈaʊt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ˈkət ˈaʊt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

kiválóan alkalmas (vmre)

különösen alkalmas (vmre)

rátermett (vmre) melléknév

You can find it in:

EnglischUngarisch