Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

african fever bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
African fever [UK: ˈæ.frɪkən ˈfiː.və(r)]
[US: ˈæ.frɪkən ˈfiː.vər]

malária (malaria) főnév

trópusi náthaláz (malaria)

váltóláz (malaria) főnév

You can find it in:

EnglischUngarisch