Engelsk-Ungersk ordbok »

judge är på ungerska

EngelskaUngerska
judge [judged, judged, judging, judges] verb
[UK: dʒʌdʒ]
[US: ˈdʒədʒ]

ítél◼◼◻ ige

ítélkezik◼◼◻ ige

megítél◼◼◻ ige

elítél◼◼◻ ige

gondol◼◼◻ ige

elbírál◼◻◻ ige

következtet◼◻◻ ige

ítéletet mond◼◻◻ ige

felbecsül ige

megbírál ige

véleményt alkot ige

judge [judges] noun
[UK: dʒʌdʒ]
[US: ˈdʒədʒ]

bíró◼◼◼ főnév

szakértő◼◻◻ főnév

judge adverb
[UK: dʒʌdʒ]
[US: ˈdʒədʒ]

kívül◼◻◻ határozószó

judge (assess) [judged, judged, judging, judges] verb
[UK: dʒʌdʒ]
[US: ˈdʒədʒ]

megállapít◼◼◼ ige

judge (estimate) [judged, judged, judging, judges] verb
[UK: dʒʌdʒ]
[US: ˈdʒədʒ]

becsül◼◼◼ ige

judge amiss [UK: dʒʌdʒ ə.ˈmɪs]
[US: ˈdʒədʒ ə.ˈmɪs]

balul ítél meg

helytelenül ítél meg

rosszul ítél meg

tévesen ítél meg

judge by appearances [UK: dʒʌdʒ baɪ ə.ˈpɪə.rən.sɪz]
[US: ˈdʒədʒ baɪ ə.ˈpɪ.rən.səz]

külsőségek alapján ítél

judge by externals [UK: dʒʌdʒ baɪ ɪk.ˈstɜːn.l̩z]
[US: ˈdʒədʒ baɪ ɪk.ˈstɝː.nl̩z]

külső után ítél

látszatra ítél

judge by looks [UK: dʒʌdʒ baɪ lʊks]
[US: ˈdʒədʒ baɪ ˈlʊks]

külső alapján ítél

judge by something [UK: dʒʌdʒ baɪ ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈdʒədʒ baɪ ˈsʌm.θɪŋ]

következtet (vmiből)

judge for yourself [UK: dʒʌdʒ fɔː(r) jɔː.ˈself]
[US: ˈdʒədʒ ˈfɔːr jər.ˈself]

győződjék meg róla saját maga

judge from the outside [UK: dʒʌdʒ frəm ðə ˌaʊt.ˈsaɪd]
[US: ˈdʒədʒ frəm ðə ˈaʊt.ˈsaɪd]

látszat után ítél

judge in the last resort [UK: dʒʌdʒ ɪn ðə lɑːst rɪ.ˈzɔːt]
[US: ˈdʒədʒ ɪn ðə ˈlæst rə.ˈzɔːrt]

végső fokon dönt

végső fokon mond ítéletet

judge of character noun

emberismerő◼◼◼ főnév

judge of horses noun
[UK: dʒʌdʒ əv ˈhɔː.sɪz]
[US: ˈdʒədʒ əv ˈhɔːr.səz]

lóbíráló◼◼◼ főnév

lószakértő főnév

judge sy verb

ítélkezik ige

judge's bench [UK: ˈdʒə.dʒəz bentʃ]
[US: ˈdʒə.dʒəz ˈbentʃ]

bírói szék◼◼◼

judge's charge [UK: ˈdʒə.dʒəz tʃɑːdʒ]
[US: ˈdʒə.dʒəz ˈtʃɑːrdʒ]

bírói összefoglalás

judge-made adjective
[UK: dʒʌdʒ ˈmeɪd]
[US: ˈdʒədʒ ˈmeɪd]

döntvényekben lefektetett jogalkotás melléknév

judgematical [UK: dʒʌdʒ.ˈmæ.tɪkəl]
[US: dʒʌdʒ.ˈmæ.tɪkəl]

értelmes melléknév
biz

jó judíciumú

józan eszű

józan ítéletű

12

You can find it in:

EngelskaUngerska