Engelsk-Tysk ordbok »

assesment betyder på tyska

Resultat: assessment
Jag föredrar att leta efter det här: assesment
EngelskaTyska
assessment [assessments] noun
[UK: ə.ˈse.smənt]
[US: ə.ˈse.smənt]

die Abschätzung [der Abschätzung; die Abschätzungen]◼◼◼Substantiv
[ˈapˌʃɛʦʊŋ]

die Veranlagung [der Veranlagung; die Veranlagungen]◼◼◼Substantiv

die Beitragsbemessung◼◻◻Substantiv

assessment (of academic achievement) noun
[UK: ə.ˈse.smənt]
[US: ə.ˈse.smənt]

die Leistungskontrolle [der Leistungskontrolle; die Leistungskontrollen]◼◼◼Substantiv

assessment (statement) of damage noun

die HavarieaufmachungSubstantiv

assessment bond noun

die Kommunalobligation [der Kommunalobligation; die Kommunalobligationen]Substantiv

assessment bonds

Anliegerbeiträge

Assessment Center (AC) noun

das Assessment Center◼◼◼Substantiv

assessment of compensation noun

die EntschädigungsberechnungSubstantiv

assessment of damage noun

die SchadenfeststelleungSubstantiv

assessment of duty noun

die ZollfestsetzungSubstantiv

assessment of property noun

die UmlageveranlagungSubstantiv

assessment of taxes noun

die Steuerveranlagung [der Steuerveranlagung; die Steuerveranlagungen]Substantiv

assessment of the evidence noun

die Beweiswürdigung◼◼◼Substantiv

assessment office noun

die SteuerveranlagungsstelleSubstantiv

die UmlagebehördeSubstantiv

assessment on landed property (Br) noun

die GrundsteuerveranlagungSubstantiv

die GrundstücksbewertungSubstantiv

assessment period noun

der Veranlagungszeitraum◼◼◼Substantiv

die UmlagezeitraumSubstantiv

assessment principles noun

die BewertungsrichtlinienSubstantiv

assessment procedure noun

das Veranlagungsverfahren◼◼◼Substantiv

assessment proposal noun

der BewertungsvorschlagSubstantiv

assessment roll (list) noun

die Steuerliste [der Steuerliste; die Steuerlisten]Substantiv

die UmlagelisteSubstantiv

assessment system noun

das Umlageverfahren◼◼◼Substantiv

assessment test noun

die Feststellungsprüfung◼◼◼Substantiv

die KenntnisprüfungSubstantiv

assessments noun
[UK: ə.ˈse.smənts]
[US: ə.ˈse.smənts]

die Veranlagungen◼◼◼Substantiv

assessments of damages noun

die EntschädigungsfestsetzungSubstantiv

(laufend) assessment noun

die Leistungsprüfung [der Leistungsprüfung; die Leistungsprüfungen]Substantiv

(notice of) assessment noun

der Feststellungsbescheid◼◼◼Substantiv

(Steuer) assessment noun

die Einschätzung [der Einschätzung; die Einschätzungen]Substantiv
[ˈaɪ̯nˌʃɛʦʊŋ]

additional assessment noun

die NacherhebungSubstantiv

die Nachveranlagung [der Nachveranlagung; die Nachveranlagungen]Substantiv

advance assessment noun

die VorausveranlagungSubstantiv

arbitrary assessment noun

die Steuerschätzung [der Steuerschätzung; die Steuerschätzungen]Substantiv

basis for assessment noun

die Bemessungsgrundlage [der Bemessungsgrundlage; die Bemessungsgrundlagen]◼◼◼Substantiv

claims assessment noun

die AnspruchsbewertungSubstantiv

engineering results assessment noun

die Technikfolgenabschätzung [der Technikfolgenabschätzung; —]Substantiv

12