Engelsk-Tysk ordbok »

mortage betyder på tyska

Resultat: mortgage
Jag föredrar att leta efter det här: mortage
EngelskaTyska
mortgage [mortgages] noun
[UK: ˈmɔː.ɡɪdʒ]
[US: ˈmɔːr.ɡɪdʒ]

die Hypothek [der Hypothek; die Hypotheken]◼◼◼Substantiv
[hypoˈteːk]
I don't have a mortgage. = Ich habe keine Hypothek.

das Pfand [Pfand[es, Pfänder]◼◻◻Substantiv
[pfant]

die Grundschuld [der Grundschuld; die Grundschulden]◼◻◻Substantiv

mortgage (land) bank noun

die Hypothekenbank [der Hypothekenbank; die Hypothekenbanken]◼◼◼Substantiv
[hypoˈteːkənbaŋk]

das Realkreditinstitut◼◼◻Substantiv

mortgage (real-estate) loan noun

der Hypothekarkredit [des Hypothekarkredites, des Hypothekarkredits; die Hypothekarkredite]◼◼◼Substantiv
[hypoteˈkaːɐ̯kʀediːt]

mortgage bank noun

das BodenkreditinstitutSubstantiv

mortgage banks act noun

das HypothekenbankgesetzSubstantiv

mortgage bond noun

der GrundpfandbriefSubstantiv

mortgage broker noun

der HypothekenkreditSubstantiv

mortgage business (investments) noun

das Hypothekengeschäft◼◼◼Substantiv

mortgage charge noun

die HypothekenbelastungSubstantiv

mortgage clause noun

die Hypothekenklausel◼◼◼Substantiv

mortgage creditor noun

der HypothekargläubigerSubstantiv

der HypothekengläubigerSubstantiv

mortgage debt (claim) noun

die HypothekenforderungSubstantiv

mortgage deed noun

der Hypothekenbrief◼◼◼Substantiv

mortgage directive noun

die Hypothekenkredit-RichtlinieSubstantiv

mortgage facility noun

das HypothekenangebotSubstantiv

mortgage institution noun

das HypothekenkreditinstitutSubstantiv

mortgage insurance noun

die Hypothekenversicherung◼◼◼Substantiv

mortgage interest noun

die Hypothekenzinsen◼◼◼Substantiv

mortgage lending noun

die HypothekenausleihungenSubstantiv

mortgage lien noun

das GrundpfandrechtSubstantiv

mortgage loan noun

das Hypothekendarlehen [des Hypothekendarlehens; die Hypothekendarlehen]◼◼◼Substantiv

das Hypothekardarlehen◼◼◻Substantiv

der BodenkreditSubstantiv

mortgage loan and investment company (US) noun

das BodenkreditinstitutSubstantiv

mortgage market noun

der Hypothekenmarkt◼◼◼Substantiv

mortgage money noun

die HypothekenvalutaSubstantiv

mortgage note (debenture: Br) noun

der Hypothekenpfandbrief [des Hypothekenpfandbrief(e)s; die Hypothekenpfandbriefe]Substantiv

mortgage of land noun

die GrundstücksbelastungSubstantiv

mortgage on real property noun

die GrundstückshypothekSubstantiv

mortgagee [mortgagees] noun
[UK: ˌmɔː.ɡɪ.ˈdʒiː]
[US: ˌmɔːr.ɡɪ.ˈdʒiː]

der Hypothekar [des Hypothekars; die Hypothekare]Substantiv
[hypoteˈkaːɐ̯]

der HypothekarkreditgeberSubstantiv

der HypothekeneigentümerSubstantiv

die HypothekengläubigerinSubstantiv

mortgager noun
[UK: ˈmɔː.ɡɪ.dʒə]
[US: mɔːr.ɡɪ.dʒər]

der Hypothekenschuldner [des Hypothekenschuldners; die Hypothekenschuldner]Substantiv

die HypothekenschuldnerinSubstantiv

mortgages noun
[UK: ˈmɔː.ɡɪ.dʒɪz]
[US: ˈmɔːr.ɡə.dʒəz]

die Hypotheken◼◼◼Substantiv

12