Engelsk-Arabisk ordbok »

adrian betyder på arabiska

EngelskaArabiska
Adrian [UK: ˈeɪ.drɪən]
[US: ˈeɪ.driən]

أدرايان

Hadrian [UK: ˈhæ.driən]
[US: ˈhæ.driən]

أدريان

هادريان

Hadrian's Wall [UK: ˈheɪ.driənz wɔːl]
[US: ˈheɪ.driənz ˈwɒl]

سور هادريان