Engelsk-Arabisk ordbok »

anita betyder på arabiska

EngelskaArabiska
Anita

أنيتا

Amanita

الأمانيت

Humanitarian

إنساني

Humanitarianism

الإنسانية

Humanitarians

المحسنون

Insanitary

غير صحّي

Juanita

خوانيتا

Manzanita

مانزانيتا

Sanitaria

مستشفى

Sanitarian

صحّي

Sanitarily

صحيا

Sanitarium

المصح

Sanitariums

المصحّات

Sanitary

صحي

Sanitate

عقّم

Sanitation

تصريف المجاري

Sanitations

المرافق الصحية

Unsanitarily

غير صحيا

Unsanitary

غير صحّي