Dutch-German dictionary »

oorlog meaning in German

DutchGerman
oorlog m

der Krieg [des Krieg(e)s; die Kriege]Substantiv

oorlogvoeren

Krieg führen

oorlogvoeren v

kriegen [kriegte; hat gekriegt]Verb

beoorlogen v

bekriegen [bekriegte; hat bekriegt]Verb

wereldoorlog m

der Weltkrieg [des Weltkrieges, des Weltkriegs; die Weltkriege]Substantiv