dicţionar Maghiar-German » illő meaning in Germană

MaghiarăGermană
illő melléknév

angemessen [angemessener; am angemessensten]◼◼◼ Adjektiv
[ˈanɡəmˌɛsən]

ill(end)ő melléknév

konvenabel Adjektiv
[kɔnveːnˈɑːbəl]

ziemlich [ziemlicher; am ziemlichsten] Adjektiv
[tsˈiːmlɪç]

illő melléknévi igenév

gebührend [gebührender; am gebührendsten] Adjektiv
[ɡəbˈyːrənt]

gehörig [gehöriger; am gehörigsten] Adjektiv
[ɡəhˈøːrɪç]

geziemend participle
[ɡətsˈiːmənt]

passen, sich [passte; hat gepasst] Verb
[ pˈasən]

passend [passender; am passendsten] Adjektiv
[pˈasənt]

recht [rechter; am rechtesten] Adjektiv
[rˈɛçt]

schicklich Adjektiv
[ʃˈɪklɪç]

ziemend participle
[tsˈiːmənt]

illő csavar főnév

die Passschraube Substantiv
[pˈasʃraʊbə]

illő rovátkolt ceruza főnév

der Passkerbstift Substantiv
[pˈaskɜpstˌɪft]

illő volta vminek főnév

die Statthaftigkeit Substantiv
[ʃtˈattaftˌɪçkaɪt]

illően határozószó

billigermaßen Adverb
[bˈɪlɪɡɜmˌɑːsən]

illőképpen melléknév

gebührend [gebührender; am gebührendsten] Adjektiv
[ɡəbˈyːrənt]

alkalomhoz nem illő

unangemessen[ˈʊnanɡəmˌɛsən]

asszonyhoz illő

fraulich[frˈaʊlɪç]

egymáshoz illő hangok együtthangzása főnév

die Konsonanz [der Konsonanz; die Konsonanzen] Substantiv
[kɔnzˈoːnants]

egymáshoz illő részek főnév

die Passteile Substantiv
[pˈasʃtaɪlə]

gyűjteménybe illő darab kifejezés

das Kabinettstück Substantiv
[kˈɑbiːnˌɛtʃtʏk]
veraltet

gyűjteménybe illő példány kifejezés

das Kabinettstück Substantiv
[kˈɑbiːnˌɛtʃtʏk]
veraltet

hozzáillő melléknév

passend [passender; am passendsten]◼◼◼ Adjektiv

konform [konformer; am konformsten] Adjektiv
[kɔnfˈɔɾm]

korrekt [korrekter; am korrektesten] Adjektiv
[kɔrˈɛkt]

jól illő

passgerecht[pˈasɡeːrˌɛçt]

könyvnek beillő

buchmäßig[bˈʊxmɛːsˌɪç]

mesébe illő kifejezés

fabelhaft [fabelhafter; am fabelhaftesten] Adjektiv
[fˈɑbəlhˌaft]

märchenhaft [märchenhafter; am märchenhaftesten] Adjektiv
[mˈɛɾçənhˌaft]

nagybácsihoz illő

onkelhaft[ˈɔnkəlhˌaft]

nem az időszakhoz illő

unzeitig[ˈʊntsˌaɪtˌiːk]

nem az illő hely kifejezés

der Unort Substantiv

nem hozzá illő melléknév

unangepasst [unangepasster; am unangepasstesten] Adjektiv
[ˈʊnanɡəpˌast]

nem illő kifejezés

ungeziemend[ˈʊnɡətsˌiːmənt]

unpässlich [unpässlicher; am unpässlichsten] Adjektiv
[ˈʊnpˌɛslɪç]

unziemlich Adjektiv
[ˈʊntsˌiːmlɪç]

nem illőség

Inkonvenienz[ɪnkˌɔnveːnɪˈɛnts]

nem összeillő

folgewidrig[fˈɔlɡeːvˌɪdrɪç]

inkompatibel[ɪnkˌɔmpatˈiːbəl]

ungleich[ˈʊnɡlˌaɪç]

12

You can find it in:

MaghiarăGermană

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies