Ungarisch-Deutsch Wörterbuch » illő Bedeutung in Deutsch

UngarischDeutsch
ill(end)ő melléknév

konvenabel Adjektiv
[kɔnveːnˈɑːbəl]

ziemlich [ziemlicher; am ziemlichsten] Adjektiv
[tsˈiːmlɪç]

illő melléknévi igenév

angemessen [angemessener; am angemessensten] Adjektiv
[ˈanɡəmˌɛsən]

gebührend [gebührender; am gebührendsten] Adjektiv
[ɡəbˈyːrənt]

gehörig [gehöriger; am gehörigsten] Adjektiv
[ɡəhˈøːrɪç]

geziemend participle
[ɡətsˈiːmənt]

passen, sich [passte; hat gepasst] Verb
[ pˈasən]

passend [passender; am passendsten] Adjektiv
[pˈasənt]

recht [rechter; am rechtesten] Adjektiv
[rˈɛçt]

schicklich Adjektiv
[ʃˈɪklɪç]

ziemend participle
[tsˈiːmənt]

illő csavar főnév

die Passschraube Substantiv
[pˈasʃraʊbə]

illő rovátkolt ceruza főnév

der Passkerbstift Substantiv
[pˈaskɜpstˌɪft]

illő volta vminek főnév

die Statthaftigkeit Substantiv
[ʃtˈattaftˌɪçkaɪt]

illően határozószó

billigermaßen Adverb
[bˈɪlɪɡɜmˌɑːsən]

illőképpen melléknév

gebührend [gebührender; am gebührendsten] Adjektiv
[ɡəbˈyːrənt]

alkalomhoz nem illő

unangemessen [ˈʊnanɡəmˌɛsən]

asszonyhoz illő

fraulich [frˈaʊlɪç]

egymáshoz illő hangok együtthangzása főnév

die Konsonanz [der Konsonanz; die Konsonanzen] Substantiv
[kɔnzˈoːnants]

egymáshoz illő részek főnév

die Passteile Substantiv
[pˈasʃtaɪlə]

hozzáillő melléknév

konform [konformer; am konformsten] Adjektiv
[kɔnfˈɔɾm]

korrekt [korrekter; am korrektesten] Adjektiv
[kɔrˈɛkt]

passend [passender; am passendsten] Adjektiv

jól illő

passgerecht [pˈasɡeːrˌɛçt]

könyvnek beillő

buchmäßig [bˈʊxmɛːsˌɪç]

matrónához illő

matronenhaft [matɾˈoːnənhˌaft]

mesébe illő kifejezés

fabelhaft [fabelhafter; am fabelhaftesten] Adjektiv
[fˈɑbəlhˌaft]

märchenhaft [märchenhafter; am märchenhaftesten] Adjektiv
[mˈɛɾçənhˌaft]

nagybácsihoz illő

onkelhaft [ˈɔnkəlhˌaft]

nem az időszakhoz illő

unzeitig [ˈʊntsˌaɪtˌiːk]

nem az illő hely kifejezés

der Unort Substantiv

nem hozzá illő melléknév

unangepasst [unangepasster; am unangepasstesten] Adjektiv
[ˈʊnanɡəpˌast]

nem illő kifejezés

ungeziemend [ˈʊnɡətsˌiːmənt]

unpässlich [unpässlicher; am unpässlichsten] Adjektiv
[ˈʊnpˌɛslɪç]

unziemlich Adjektiv
[ˈʊntsˌiːmlɪç]

nem illőség

Inkonvenienz [ɪnkˌɔnveːnɪˈɛnts]

nem összeillő

folgewidrig [fˈɔlɡeːvˌɪdrɪç]

inkompatibel [ɪnkˌɔmpatˈiːbəl]

ungleich [ˈʊnɡlˌaɪç]

unstimmig [ˈʊnʃtˌɪmɪç]

12

You can find it in:

UngarischDeutsch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies