dicţionar Maghiar-Englez » zaklató meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
zaklató

pestering◼◼◼ adjective
[UK: ˈpe.stər.ɪŋ] [US: ˈpe.stər.ɪŋ]

vexatious◼◼◼ adjective
[UK: vek.ˈseɪ.ʃəs] [US: vek.ˈseɪ.ʃəs]

harassing◼◻◻ noun
[UK: ˈhæ.rəs.ɪŋ] [US: hə.ˈræs.ɪŋ]

abuser noun
[UK: ə.ˈbjuː.zə(r)] [US: ə.ˈbjuː.zər]

inquisitional adjective
[UK: ˌɪn.kwɪ.ˈzɪ.ʃənl] [US: ˌɪn.kwɪ.ˈzɪ.ʃənl]

intruder noun
[UK: ɪn.ˈtruː.də(r)] [US: ˌɪn.ˈtruː.dər]

troubler noun
[UK: ˈtrʌblə ] [US: ˈtrʌbələr ]

upsetting adjective
[UK: ʌp.ˈset.ɪŋ] [US: ʌp.ˈset.ɪŋ]

vexatory adjective
[UK: vˈeksətəri] [US: vˈeksətˌoːri]

worrier noun
[UK: ˈwʌ.riə(r)] [US: ˈwɜː.riər]

zaklató (személy) főnév

harrier noun
[UK: ˈhæ.rɪə(r)] [US: ˈhe.riər]

felzaklató (látvány, szöveg)

thrillful[UK: ˈθrɪlf(ə)l ] [US: ˈθrɪlf(ə)l ]

kéréssel zaklató melléknév

urgent adjective
[UK: ˈɜː.dʒənt] [US: ˈɝː.dʒənt]

másokat zaklató ember főnév

worrier noun
[UK: ˈwʌ.riə(r)] [US: ˈwɜː.riər]

You can find it in:

MaghiarăEngleză