dicţionar Maghiar-Englez » tiszthelyettes înseamnă în null

MaghiarăEngleză
tiszthelyettes főnév

warrant officer◼◼◼ noun
[UK: ˈwɒ.rənt ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˈwɔː.rənt ˈɑːf.əs.ər]

sergeant◼◼◼ noun
[UK: ˈsɑː.dʒənt] [US: ˈsɑːr.dʒənt]

petty officer◼◻◻ noun
[UK: ˈpe.ti ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˈpe.ti ˈɑːf.əs.ər]

mate◼◻◻ noun
[UK: meɪt] [US: ˈmeɪt]

noncommissioned officer◼◻◻ noun
[UK: ˌnɒnk.ə.ˈmɪʃ.n̩d ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˌnɒnk.ə.ˈmɪʃ.n̩d ˈɑːf.əs.ər]

corporal noun
[UK: ˈkɔː.pə.rəl] [US: ˈkɔːr.pə.rəl]

leading aircraftman noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ ˈeə.kræft.mən] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈeə.kræft.mən]

non-commissioned officer noun
[UK: nɒn kəˈmɪʃənd ˈɒfɪsə ] [US: nɑn kəˈmɪʃənd ˈɔfəsər ]

sergeant-major noun
[UK: ˈsɑː.dʒənt ˈmeɪ.dʒə(r)] [US: ˈsɑːr.dʒənt ˈmeɪ.dʒər]

technicist noun
[UK: tˈeknɪsˌɪst] [US: tˈeknɪsˌɪst]

warrant-officer noun
[UK: ˈwɒ.rənt ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˈwɔː.rənt ˈɑːf.əs.ər]

tiszthelyettes hadihajón főnév

mate noun
[UK: meɪt] [US: ˈmeɪt]

tiszthelyettesek (katonai)

non-commissioned officers[UK: nɒn kəˈmɪʃənd ˈɒfɪsəz ] [US: nɑn kəˈmɪʃənd ˈɔfəsərz ]

tiszthelyettesség főnév

sergeantship noun
[UK: ˈsɑːʤəntʃɪp ] [US: ˈsɑrʤəntʃɪp ]

adminisztrációs tiszthelyettes

staff sergeant[UK: stɑːf ˈsɑː.dʒənt] [US: ˈstæf ˈsɑːr.dʒənt]

első tiszthelyettes

first sergeant◼◼◼[UK: ˈfɜːst ˈsɑː.dʒənt] [US: ˈfɝːst ˈsɑːr.dʒənt]

fedélzeti repülő tiszthelyettes főnév
GB

aircraftman [aircraftman] noun
[UK: ˈeə.kræft.mən] [US: ˈeə.kræft.mən]
irregular plural

aircraftsman [aircraftsmen] noun
[UK: ˈeə.krɑːft.smən] [US: ˈer.ˌkræft.smʌn]
irregular plural

írnok tiszthelyettes

staff sergeant[UK: stɑːf ˈsɑː.dʒənt] [US: ˈstæf ˈsɑːr.dʒənt]

legidősebb tiszthelyettes

master sergeant[UK: ˈmɑːst.ə(r) ˈsɑː.dʒənt] [US: ˈmæst.r̩ ˈsɑːr.dʒənt]

rangidős szolgálatvezető tiszthelyettes

first sergeant[UK: ˈfɜːst ˈsɑː.dʒənt] [US: ˈfɝːst ˈsɑːr.dʒənt]

számvevő tiszthelyettes

quartermaster sergeant[UK: ˈkwɔː.tə.mɑː.stə(r) ˈsɑː.dʒənt] [US: ˈkwɔːr.tər.ˌmæ.stər ˈsɑːr.dʒənt]

táboricsendőr-tiszthelyettes főnév

provost-sergeant noun
[UK: ˈprɒ.vəst ˈsɑː.dʒənt] [US: ˈprovost ˈsɑːr.dʒənt]

technikai tiszthelyettes

first sergeant[UK: ˈfɜːst ˈsɑː.dʒənt] [US: ˈfɝːst ˈsɑːr.dʒənt]

technical sergeant[UK: ˈtek.nɪk.l̩ ˈsɑː.dʒənt] [US: ˈtek.nɪk.l̩ ˈsɑːr.dʒənt]

zsoldfizető tiszthelyettes főnév

allotter noun
[UK: əˈlɒtə ] [US: əˈlɑtər ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză