dicţionar Maghiar-Englez » található meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
található melléknév

located◼◼◼ noun adjective
[UK: ləʊˈk.eɪ.tɪd] [US: loʊˈk.eɪ.tɪd]

be found◼◼◻ adjective
[UK: bi faʊnd] [US: bi ˈfaʊnd]

obtainable adjective
[UK: əb.ˈteɪ.nəb.l̩] [US: əb.ˈteɪ.nəb.l̩]

pratal adjective
[UK: prˈatəl] [US: prˈæɾəl]

range in adjective
[UK: reɪndʒ ɪn] [US: ˈreɪndʒ ɪn]

található vhol ige

be located somewhere[UK: bi ləʊˈk.eɪ.tɪd ˈsʌm.weə(r)] [US: bi loʊˈk.eɪ.tɪd ˈsʌˌm.wer]

locate verb
[UK: ləʊˈk.eɪt] [US: loʊˈk.eɪt]

található melléknév

located … adjective
[UK: ləʊˈk.eɪ.tɪd] [US: loʊˈk.eɪ.tɪd]

a felszínen található melléknév

surficial adjective
[UK: sɜːfˈɪʃəl] [US: sɜːfˈɪʃəl]

a szektor nem található meg

sector not found[UK: ˈsek.tə(r) nɒt faʊnd] [US: ˈsek.tər ˈnɑːt ˈfaʊnd]

az EOF jel nem található

eof mark not found[UK: ˈiːɒf mˈɑːk nˌɒt fˈaʊnd] [US: ˈiːɑːf mˈɑːrk nˌɑːt fˈaʊnd]

ebben a múzeumban egy nagyon jó gyűjtemény található

this museum's got a very good collection of …[UK: ðɪs mjuː.ˈziːəmz ˈɡɒt ə ˈver.i ɡʊd kə.ˈlek.ʃn̩ əv] [US: ðɪs mjuː.ˈziːəmz ˈɡɑːt ə ˈver.i ˈɡʊd kə.ˈlek.ʃn̩ əv]

feltalálható melléknév

contrivable adjective
[UK: kənˈtraɪvəbl ] [US: kənˈtraɪvəbl ]

Folyótorkolat közelében található, alacsony fekvésű terület, amelyet dagálykor beborít a víz, apálykor pedig szabadon hagy; iszapos lapály főnév

mud flat noun
[UK: mʌd flæt] [US: ˈməd ˈflæt]

gyakran található

be frequently encountered[UK: bi ˈfriː.kwənt.li ɪnˈk.aʊn.təd] [US: bi ˈfriː.kwənt.li enˈk.aʊn.tərd]

hiba található

error found[UK: ˈe.rə(r) faʊnd] [US: ˈe.rər ˈfaʊnd]

ki nem található melléknév

unguessed adjective
[UK: ʌn.gest] [US: ʌn.gest]

kitalálható melléknév

contrivable adjective
[UK: kənˈtraɪvəbl ] [US: kənˈtraɪvəbl ]

guessable adjective
[UK: ˈgɛsəbl ] [US: ˈgɛsəbl ]

kötnek hogy később megtalálható legyen főnév

lagan noun
[UK: ˈlæ.ɡən] [US: ˈlæ.ɡən]

meg nem található melléknév

undiscoverable adjective
[UK: ʌn.ˌdɪ.ˈskə.və.rə.bəl] [US: ʌn.ˌdɪ.ˈskə.və.rə.bəl]

megtalálható melléknév

can be found◼◼◼ adjective
[UK: kæn bi faʊnd] [US: ˈkæn bi ˈfaʊnd]

minden bokorban található

at a dime a dozen[UK: ət ə daɪm ə ˈdʌz.n̩] [US: ət ə ˈdaɪm ə ˈdʌz.n̩]

nehezen található

scarce[UK: skeəs] [US: ˈskers]

nem található

not found◼◼◼[UK: nɒt faʊnd] [US: ˈnɑːt ˈfaʊnd]

pálcika (szemben található sejt) főnév

rod◼◼◼ noun
[UK: rɒd] [US: ˈrɑːd]

rendszer-fileok nem találhatók

cannot find system files[UK: ˈkæn.ɒt faɪnd ˈsɪ.stəm faɪlz] [US: ˈkæn.ɑːt ˈfaɪnd ˈsɪ.stəm ˈfaɪlz]

senki sem tudja, hogy hol található

no one knows his whereabouts[UK: nəʊ wʌn nəʊz hɪz ˌweər.ə.ˈbaʊts] [US: ˈnoʊ wʌn noʊz ˈhɪz ˌhwer.ə.ˈbaʊts]

újra meg nem található (nyom) melléknév

irretraceable adjective
[UK: ˌɪ.rɪ.ˈtreɪ.səbl] [US: ɪ.rɪ.ˈtreɪ.sə.bəl]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies