dicţionar Maghiar-Englez »

megismertet înseamnă în null

MaghiarăEngleză
megismertet ige

acquaint [acquainted, acquainted, acquainting, acquaints]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈkweɪnt] [US: ə.ˈkweɪnt]

familiarize [familiarized, familiarized, familiarizing, familiarizes]◼◼◻ verb
[UK: fə.ˈmɪ.lɪə.raɪz] [US: fə.ˈmɪ.ljə.ˌraɪz]

introduce to◼◻◻ verb

familiarise (GB) [familiarised, familiarised, familiarising, familiarises]◼◻◻ verb
[UK: fəmˈɪliərˌaɪz] [US: fəmˈɪlɪrˌaɪz]

foreshow [foreshowed, foreshown] irregular verb
[UK: fɔː.ˈʃəʊ] [US: fɔːrˈʃo.ʊ]

megismertet egy eljárást vkvel

introduce somebody to a process[UK: ˌɪn.trə.ˈdjuːs ˈsʌm.bə.di tuː ə ˈprəʊ.ses] [US: ˌɪn.trə.ˈduːs ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ə ˈproʊ.ses]

megismertet valakivel valamit

acquaint someone with something

megismertetés főnév

familiarization [familiarizations]◼◼◼ noun
[UK: fə.ˌmɪ.ljə.raɪ.ˈzeɪ.ʃən] [US: fə.ˌmɪ.ljə.raɪ.ˈzeɪ.ʃən]

initiation [initiations] noun
[UK: ɪ.ˌnɪ.ʃɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.ˌnɪ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩]

megismertetett melléknév

foreshown adjective
[UK: fɔː.ˈʃəʊn] [US: fɔː.ˈʃəʊn]

You can find it in:

MaghiarăEngleză