dicţionar Maghiar-Englez »

felvilágosítás înseamnă în null

MaghiarăEngleză
felvilágosítás főnév

information [informations]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

enlightenment◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈlaɪtn.mənt] [US: ɪn.ˈlaɪ.tən.mənt]

reference [references]◼◼◻ noun
[UK: ˈre.frəns] [US: ˈre.fə.rəns]

enlightening◼◻◻ noun

explanation [explanations]◼◻◻ noun
[UK: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩]

expositional noun
[UK: ˌɛkspəʊˈzɪʃən(ə)l ] [US: ˌɛkspəˈzɪʃən(ə)l ]

inquiry office noun
[UK: ɪn.ˈkwaɪə.ri ˈɒf.ɪs] [US: ˌɪn.ˈkwaɪ.ri ˈɑːf.əs]

felvilágosításokat adó alkalmazott

attendant[UK: ətˈendat] [US: ətˈendæt]

felvilágosítással szolgál

furnish information to somebody[UK: ˈfɜː.nɪʃ ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɝː.ˌnɪʃ ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

felvilágosítást kap

take information[UK: teɪk ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˈteɪk ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

felvilágosítást kér ige

consult [consulted, consulted, consulting, consults]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈsʌlt] [US: kən.ˈsəlt]

felvilágosítást nyújt

inform somebody about something[UK: ɪn.ˈfɔːm ˈsʌm.bə.di ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

inform somebody on something[UK: ɪn.ˈfɔːm ˈsʌm.bə.di ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

felvilágosítást nyújt vknek (vm)ről

inform somebody about something[UK: ɪn.ˈfɔːm ˈsʌm.bə.di ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

inform somebody on something[UK: ɪn.ˈfɔːm ˈsʌm.bə.di ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪn.ˈfɔːrm ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

felvilágosítást szerez

take information[UK: teɪk ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˈteɪk ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

bizalmas felvilágosítás melléknév

low-down adjective
[UK: ləʊ daʊn] [US: ˈloʊ ˈdaʊn]

nemi felvilágosítás

sex education◼◼◼[UK: seks ˌe.dʒʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˈseks ˌe.dʒəˈk.eɪʃ.n̩]

sex instruction[UK: seks ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: ˈseks ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩]

szexuális felvilágosítás

sex education◼◼◼[UK: seks ˌe.dʒʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˈseks ˌe.dʒəˈk.eɪʃ.n̩]

sex instruction◼◻◻[UK: seks ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: ˈseks ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩]

téves felvilágosítás főnév

misdirection [misdirections] noun
[UK: ˌmɪs.dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: ˌmɪs.dɪ.ˈrek.ʃn̩]

misguidance noun
[UK: ˈmɪs.ˈɡaɪ.dəns] [US: mɪs.ˈɡaɪ.dəns]

téves felvilágosítást ad ige

misguide [misguided, misguided, misguiding, misguides] verb
[UK: ˌmɪs.ˈɡaɪd] [US: ˌmɪˈs.ɡaɪd]

You can find it in:

MaghiarăEngleză