dicţionar Maghiar-Englez »

egyedüli înseamnă în null

MaghiarăEngleză
egyedüli

sole◼◼◼ adjective
[UK: səʊl] [US: soʊl]

single◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩]

lone◼◼◻ adjective
[UK: ləʊn] [US: ˈloʊn]

solo [solos]◼◼◻ noun
[UK: ˈsəʊ.ləʊ] [US: ˈsoˌloʊ]

singular◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər]

solitary◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɒ.lɪ.tri] [US: ˈsɑː.lə.ˌte.ri]

mere [merer, merest] adjective
[UK: mɪə(r)] [US: ˈmɪr]

only adjective
[UK: ˈəʊn.li] [US: ˈoʊn.li]

bare [barer, barest] adjective
[UK: beə(r)] [US: ˈber]

unaccompanied adjective
[UK: ˌʌ.nəˈk.ʌm.pə.nɪd] [US: ˌʌ.nəˈk.əm.pə.nid]

egyedüli teljesítmény

singular performance[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r) pə.ˈfɔː.məns] [US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər pər.ˈfɔːr.məns]

ez az egyedüli dolog

this one thing[UK: ðɪs wʌn ˈθɪŋ] [US: ðɪs wʌn ˈθɪŋ]

nincs, egyedüli gyerek vagyok

no, I'm an only child[UK: nəʊ aɪm ən ˈəʊn.li tʃaɪld] [US: ˈnoʊ ˈaɪm ˈæn ˈoʊn.li ˈtʃaɪld]

You can find it in:

MaghiarăEngleză