dicţionar Maghiar-Englez »

bizarr înseamnă în null

MaghiarăEngleză
bizarr melléknév

bizarre◼◼◼ adjective
[UK: bɪ.ˈzɑː(r)] [US: bə.ˈzɑːr]

surreal◼◻◻ adjective
[UK: sə.ˈriːəl] [US: sə.ˈriːl]

eccentric◼◻◻ adjective
[UK: ek.ˈsen.trɪk] [US: ɪk.ˈsen.trɪk]

funny [funnier, funniest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈfʌ.ni] [US: ˈfʌ.ni]

queer [queerer, queerest]◼◻◻ adjective
[UK: kwɪə(r)] [US: ˈkwɪr]

freakish◼◻◻ adjective
[UK: ˈfriːkɪʃ] [US: ˈfriːkɪʃ]

camp◼◻◻ adjective
[UK: kæmp] [US: ˈkæmp]

fantastic◼◻◻ adjective
[UK: fæn.ˈtæ.stɪk] [US: fæn.ˈtæ.stɪk]

bizarr melléknév
US

off the wall adjective

bizarr melléknév

far-out adjective
[UK: ˈfɑː(r) ˈaʊt] [US: ˈfɑːr ˈaʊt]

queerish adjective
[UK: ˈkwɪərɪʃ ] [US: ˈkwɪrɪʃ ]

bizarr díszítés

fantasy[UK: ˈfæn.tə.si] [US: ˈfæn.tə.si]

bizarr minta

fantasy[UK: ˈfæn.tə.si] [US: ˈfæn.tə.si]

bizarr módon határozószó

fantastically adverb
[UK: fæn.ˈtæ.stɪk.l̩i] [US: fæn.ˈtæ.stɪk.l̩i]

bizarr műalkotás

fantasy[UK: ˈfæn.tə.si] [US: ˈfæn.tə.si]

bizarr rajz

fantasy[UK: ˈfæn.tə.si] [US: ˈfæn.tə.si]

bizarrság főnév

bizarrerie noun
[UK: bɪ.ˈzɑː.rə.rɪː] [US: bɪ.ˈzɑː.rə.rɪː]

funniness noun
[UK: ˈfʌ.nɪ.nəs] [US: ˈfʌ.ni.nəs]

singularity [singularities] noun
[UK: ˌsɪŋ.ɡjʊ.ˈlæ.rɪ.ti] [US: ˌsɪŋ.ɡjʊ.ˈlæ.rɪ.ti]

bizarrul határozószó

whimsically adverb
[UK: ˈwɪm.zɪk.l̩i] [US: ˈwɪm.zɪk.l̩i]

sárga bizarrcsiga (Tylodina citrina)

yellow umbrella slug[UK: ˈje.ləʊ ʌm.ˈbre.lə slʌɡ] [US: ˈjelo.ʊ ʌm.ˈbre.lə sˈləɡ]

sárga bizarrcsiga (Tylodina gialla)

yellow tylodina (yellow umbrella slug)[UK: ˈje.ləʊ] [US: ˈjelo.ʊ]

sárga bizarrcsiga (Umbraculum)

umbraculum (umbrella slugs)[UK: ʌmbrˈakjʊləm] [US: ʌmbrˈækjʊləm]

sárga bizarrcsigák (Tylodina)

umbrella slugs[UK: ʌm.ˈbre.lə slʌɡz] [US: ʌm.ˈbre.lə sˈləɡz]

You can find it in:

MaghiarăEngleză