dicţionar Maghiar-Englez »

bajnok înseamnă în null

MaghiarăEngleză
bajnok főnév

champion [champions]◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃæm.pɪən] [US: ˈtʃæm.piən]

champ [champs]◼◼◼ noun
[UK: tʃæmp] [US: ˈtʃæmp]

ace [aces]◼◻◻ noun
[UK: eɪs] [US: ˈeɪs]

protagonist [protagonists] noun
[UK: prə.ˈtæ.ɡə.nɪst] [US: proˈtæ.ɡə.nəst]

be all aces noun
[UK: bi ɔːl ˈeɪ.sɪz] [US: bi ɔːl ˈeɪ.səz]

bajnokcsapat főnév

champion team◼◼◼ noun

bajnoki cím főnév

title [titles] noun
[UK: ˈtaɪt.l̩] [US: ˈtaɪt.l̩]

bajnoki cím védője

title defender[UK: ˈtaɪt.l̩ dɪ.ˈfen.də(r)] [US: ˈtaɪt.l̩ də.ˈfen.dər]

bajnoki díj

crown (pennant)[UK: kraʊn] [US: ˈkraʊn]

bajnoki formában van

be on title strength[UK: bi ɒn ˈtaɪt.l̩ streŋθ] [US: bi ɑːn ˈtaɪt.l̩ ˈstreŋkθ]

bajnoki mérkőzés

league match◼◼◼[UK: liːɡ mætʃ] [US: ˈliːɡ ˈmætʃ]

bajnoki tabella

league table[UK: liːɡ ˈteɪb.l̩] [US: ˈliːɡ ˈteɪb.l̩]

bajnokok ligája

champions league◼◼◼[UK: ˈtʃæm.pɪənz liːɡ] [US: ˈtʃæm.piənz ˈliːɡ]

bajnokság főnév

championship [championships]◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃæm.pɪən.ʃɪp] [US: ˈtʃæm.piən.ˌʃɪp]

bajnokság védője főnév

defender [defenders] noun
[UK: dɪ.ˈfen.də(r)] [US: də.ˈfen.dər]

bajnokságot nyert főnév

titlist noun
[UK: ˈtaɪtlɪst ] [US: ˈtaɪtəlɪst ]

a bajnoki cím védője főnév

titleholder noun
[UK: ˈtaɪ.təlˌhol.də(r)] [US: ˈtaɪ.təlˌhol.dər]

az igazság bajnoka

truthsman[UK: trˈuːθsmən] [US: trˈuːθsmən]

baseball-liga bajnokainak döntő mérkőzése

world series[UK: wɜːld ˈsɪə.riːz] [US: ˈwɝːld ˈsɪ.riz]

bokszbajnok főnév

boxing champion◼◼◼ noun
[UK: ˈbɒks.ɪŋ ˈtʃæm.pɪən] [US: ˈbɑːks.ɪŋ ˈtʃæm.piən]

egy exbajnoki dobogó

an ex-champion stages[UK: ən ˈeks ˈtʃæm.pɪən ˈsteɪ.dʒɪz] [US: ˈæn ˈeks ˈtʃæm.piən ˈsteɪ.dʒəz]

egyéni bajnoki cím

singles title[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩z ˈtaɪt.l̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩z ˈtaɪt.l̩]

Európa-bajnok főnév

European champion noun
[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən ˈtʃæm.pɪən] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈtʃæm.piən]

európa-bajnoki cím

European title[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən ˈtaɪt.l̩] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈtaɪt.l̩]

Európa-bajnoki cím tulajdonosa

holder of the European title[UK: ˈhəʊl.də(r) əv ðə ˌjʊə.rə.ˈpɪən ˈtaɪt.l̩] [US: ˈhoʊl.də(r) əv ðə ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈtaɪt.l̩]

Európa-bajnokság főnév

European championship noun
[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən ˈtʃæm.pɪən.ʃɪp] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈtʃæm.piən.ˌʃɪp]

ex-bajnok főnév

ex-champion noun
[UK: ˈeks ˈtʃæm.pɪən] [US: ˈeks ˈtʃæm.piən]

futóbajnok főnév

running champion◼◼◼ noun

jelenlegi bajnok főnév

titleholder noun
[UK: ˈtaɪ.təlˌhol.də(r)] [US: ˈtaɪ.təlˌhol.dər]

ketrecharcos bajnokság

Ultimate Fighting Championship (UFC)

Labdarúgó Világbajnokság

World Cup◼◼◼[UK: wɜːld kʌp] [US: ˈwɝːld kʌp]

műugróbajnokság főnév

diving championship noun
[UK: ˈdaɪv.ɪŋ ˈtʃæm.pɪən.ʃɪp] [US: ˈdaɪv.ɪŋ ˈtʃæm.piən.ˌʃɪp]

sakkbajnokság főnév

chess championship◼◼◼ noun
[UK: tʃes ˈtʃæm.pɪən.ʃɪp] [US: ˈtʃes ˈtʃæm.piən.ˌʃɪp]

bajnok főnév

ski champion◼◼◼ noun
[UK: skiː ˈtʃæm.pɪən] [US: ˈskiː ˈtʃæm.piən]

ace skier noun
[UK: eɪs ˈskiːə(r)] [US: ˈeɪs ˈskiːər]

sportbajnok főnév

crack [cracks] noun
[UK: kræk] [US: ˈkræk]

teniszbajnokság főnév

tennis tournament◼◼◼ noun

tennis to urnament noun
[UK: ˈte.nɪs tuː] [US: ˈte.ˌnɪs ˈtuː]

úszóbajnok főnév

champion swimmer◼◼◼ noun

világbajnok főnév

world champion◼◼◼ noun
[UK: wɜːld ˈtʃæm.pɪən] [US: ˈwɝːld ˈtʃæm.piən]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză