dicţionar Maghiar-Englez »

aggodalom înseamnă în Engleză

MaghiarăEngleză
aggodalom (anxietas) főnév

anxiety [anxieties]◼◼◼ noun
[UK: æŋ.ˈzaɪə.ti] [US: æŋ.ˈzaɪə.ti]

aggodalom főnév

concern [concerns]◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈsɜːn] [US: kən.ˈsɝːn]

worry [worries]◼◼◼ noun
[UK: ˈwʌ.ri] [US: ˈwɜː.ri]

fear [fears]◼◼◻ noun
[UK: fɪə(r)] [US: ˈfɪr]

alarm [alarms]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈlɑːm] [US: ə.ˈlɑːrm]

distress◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

care [cares]◼◼◻ noun
[UK: keə(r)] [US: ˈker]

trouble [troubles]◼◼◻ noun
[UK: ˈtrʌb.l̩] [US: ˈtrʌb.l̩]

anguish◼◼◻ noun
[UK: ˈæŋ.ɡwɪʃ] [US: ˈæŋ.ɡwɪʃ]

apprehension [apprehensions]◼◼◻ noun
[UK: ˌæ.prɪ.ˈhen.ʃn̩] [US: ˌæ.prə.ˈhen.ʃn̩]

misgiving [misgivings]◼◻◻ noun
[UK: ˌmɪs.ˈɡɪv.ɪŋ] [US: ˌmɪˈs.ɡɪv.ɪŋ]

misgivings◼◻◻ noun
[UK: ˌmɪs.ˈɡɪ.vɪŋz] [US: ˌmɪˈs.ɡɪ.vɪŋz]

sweat [sweats]◼◻◻ noun
[UK: swet] [US: ˈswet]

vexation [vexations]◼◻◻ noun
[UK: vek.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌvek.ˈseɪʃ.n̩]

disquietude (edginess, uneasiness, inquietude) noun
[UK: dɪs.ˈkwaɪə.tjuːd] [US: dɪs.ˈkwaɪə.tjuːd]

care for noun
[UK: keə(r) fɔː(r)] [US: ˈker ˈfɔːr]

concern for noun

disquietness (restlessness, uneasiness) noun
[UK: dɪsˈkwaɪətnəs ] [US: dɪˈskwaɪətnəs ]

flutter [flutters] noun
[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

pucker [puckers] noun
[UK: ˈpʌkə(r)] [US: ˈpʌkər]

anyai (aggodalom) melléknév

mothersome adjective
[UK: mˈʌðəsˌʌm] [US: mˈʌðɚsˌʌm]

halálos aggodalom

killing anxiety[UK: ˈkɪl.ɪŋ æŋ.ˈzaɪə.ti] [US: ˈkɪl.ɪŋ æŋ.ˈzaɪə.ti]

mardossa az aggodalom

be devoured by anxiety[UK: bi dɪ.ˈvaʊəd baɪ æŋ.ˈzaɪə.ti] [US: bi dɪ.ˈvaʊərd baɪ æŋ.ˈzaɪə.ti]

nagyfokú aggodalom

dismay◼◼◼[UK: dɪs.ˈmeɪ] [US: ˌdɪ.ˈsmeɪ]

nincs ok az aggodalomra

there is no occasion to be alarmed[UK: ðeə(r) ɪz nəʊ əˈk.eɪʒ.n̩ tuː bi ə.ˈlɑːmd] [US: ˈðer ˈɪz ˈnoʊ əˈk.eɪʒ.n̩ ˈtuː bi ə.ˈlɑːrmd]

túlzott aggodalom főnév

over-anxiety◼◼◼ noun
[UK: ˈəʊv.ə(r) æŋ.ˈzaɪə.ti] [US: ˈoʊv.r̩ æŋ.ˈzaɪə.ti]