dicţionar Englez-Maghiar » officer meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
officer [UK: ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: ˈɑːf.əs.ər]

tiszt◼◼◼ főnév

tiszt (katona)◼◼◼ főnév

tisztviselő◼◼◼ főnév

rendőr◼◼◻ főnév

hivatalnok◼◻◻ főnév

katonatiszt◼◻◻ főnév

köztisztviselő◼◻◻ főnév

tisztségviselő◼◻◻ főnév

vezényel◼◻◻ ige

Biztos úr!

közhivatalnok főnév

tisztekkel ellát

officer mess [UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) mes]
[US: ˈɑːf.əs.ər ˈmes]

tiszti étkezde (hajón)

officer of high rank [UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) əv haɪ ræŋk]
[US: ˈɑːf.əs.ər əv ˈhaɪ ˈræŋk]

magas rangú tiszt

officer of mines noun

bányatiszt főnév

officer of the day [UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) əv ðə deɪ]
[US: ˈɑːf.əs.ər əv ðə ˈdeɪ]

napos tiszt

officer of the guard noun
[UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) əv ðə ɡɑːd]
[US: ˈɑːf.əs.ər əv ðə ˈɡɑːrd]

őrparancsnok főnév

őrtiszt főnév

officer of the law [UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) əv ðə lɔː]
[US: ˈɑːf.əs.ər əv ðə ˈlɑː]

hatósági közeg

hatósági személy

officer on duty [UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) ɒn ˈdjuː.ti]
[US: ˈɑːf.əs.ər ɑːn ˈduː.ti]

ügyeletes tiszt

Officer! [UK: ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: ˈɑːf.əs.ər]

Biztos úr!GB

officer's outfit [UK: ˈɒf.ɪs.əz ˈaʊt.fɪt]
[US: ˈɑːf.əs.ərz ˈaʊt.ˌfɪt]

tiszti ellátmány

officer's toilet and bathroom [UK: ˈɒf.ɪs.əz ˈtɔɪ.lɪt ənd ˈbɑː.θruːm]
[US: ˈɑːf.əs.ərz ˌtɔɪ.lət ænd ˈbæ.ˌθruːm]

tiszti WC és fürdőszoba (hajón)

officer's training corps [UK: ˈɒf.ɪs.əz ˈtreɪn.ɪŋ kɔːz]
[US: ˈɑːf.əs.ərz ˈtreɪn.ɪŋ ˈkɔːr]

tisztképző tanfolyam

officer-candidate noun
[UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) ˈkæn.dɪ.dət]
[US: ˈɑːf.əs.ər ˈkæn.də.det]

tiszti iskolás főnév

tisztjelölt főnév

officer-candidate school [UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) ˈkæn.dɪ.dət skuːl]
[US: ˈɑːf.əs.ər ˈkæn.də.det ˈskuːl]

tiszti iskola

officer-courier [UK: ˈɒf.ɪs.ə(r) ˈkʊ.rɪə(r)]
[US: ˈɑːf.əs.ər ˈkɜː.riər]

összekötő tiszt

officers [UK: ˈɒf.ɪs.əz]
[US: ˈɑːf.əs.ərz]

tisztek◼◼◼

officers of a society [UK: ˈɒf.ɪs.əz əv ə sə.ˈsaɪə.ti]
[US: ˈɑːf.əs.ərz əv ə sə.ˈsaɪə.ti]

egyesület elnökségének tagjai

vállalat igazgatóságának tagjai

officership noun
[UK: ˈɒfɪsəʃɪp ]
[US: ˈɔfəsərʃɪp ]

rendfokozat főnév

tiszti szolgálat főnév

action officer [UK: ˈæk.ʃn̩ ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: ˈæk.ʃn̩ ˈɑːf.əs.ər]

hadműveleti tiszt

agent officer [UK: ˈeɪ.dʒənt ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: ˈeɪ.dʒənt ˈɑːf.əs.ər]

pénzügyi tiszt

air officer noun
[UK: eə(r) ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: ˈer ˈɑːf.əs.ər]

repülőtiszt főnév

air-officer [UK: eə(r) ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: ˈer ˈɑːf.əs.ər]

repülő-összekötő tiszt

ambulance officer noun

mentőorvos főnév

antigas officer [UK: ˌantɪɡˈas ˈɒfɪsə]
[US: ˌæntɪɡˈæs ˈɑːfɪsɚ]

vegyvédelmi tiszt

12

You can find it in:

EnglezăMaghiară

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies