Czech-Hungarian dictionary »

vystavení meaning in Hungarian

CzechHungarian
vystavení

kitettség/expozíció

vystavení účinkům záření

sugárzásexpozíció

limit přípustného vystavení

megengedhető expozíciós határ