Bulgarian-English dictionary »

гилгамеш meaning in English

BulgarianEnglish
Гилгамеш proper noun
{m}

Gilgameshproper noun