немецкий-венгерский словарь » unternehmen meaning in венгерский

немецкийвенгерский
unternehmen (etw) [unternahm; hat unternommen] (Akkusativ) Verb
[ ˌʊntɜnˈeːmən]

vállalkozik vmire ige

das Unternehmen [des Unternehmens; die Unternehmen] Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmən]

vállalat főnév

vállalkozás főnév

unternehmen [unternahm; hat unternommen] (Akkusativ) Verb
[ ˌʊntɜnˈeːmən]

vállal ige

Unternehmen führen

vállalkozást vezet

Unternehmen leiten

vállalkozást vezet

unternehmend participle
[ˌʊntɜnˈeːmənt]

vállalkozó melléknévi igenév

Unternehmensarten [ˌʊntɜnˈeːmənzˌaɾtən]

vállalkozások osztályozása

der Unternehmensberater Substantiv
[ˌʊntɜnˌeːmənsbeːrˈɑːtɜ]

ipari tanácsadó főnév

vállalati tanácsadó főnév

die Unternehmensberatung Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsbˌeːratˌʊŋ]

vállakozói tanácsadó főnév

die Unternehmensbewertung Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsbˌeːvɜtˌʊŋ]

vállalkozás értékelése főnév

die Unternehmensforschung Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsfˌɔɾʃʊŋ]

vállalkozáskutatás főnév

die Unternehmensidentität Substantiv
[ˌʊntɜnˌeːmɛnziːdˈɛntiːtˈɛːt]

vállalati azonosság főnév

die Unternehmensleitung Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənslˌaɪtʊŋ]

vállalati vezetés főnév

Unternehmensorganisation [ˌʊntɜnˌeːmənzˌɔɾɡanˌiːzatsɪˈoːn]

gazdasági társaság

das Unternehmensplanspiel Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsplˌanʃpiːl]

vállakozói tervszimuláció főnév

die Unternehmensplanung Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsplˌɑnʊŋ]

vállakozói tervezés főnév

Unternehmenspolitik [ˌʊntɜnˌeːmənspˌoːliːtˈiːk]

üzletpolitika főnév

vállalati politika

Unternehmensstruktur [ˌʊntɜnˈeːmənsʃtɾˌʊktuːɾ]

vállalati szerkezet

unternehmensweit Adjektiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsvˌaɪt]

az egész vállalatnál kifejezés

der Unternehmenszusammenschluss Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənstsˌuːzamˌɛnʃlʊs]

vállalatok egyesülése főnév

der Unternehmenszweck Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənstsvˌɛk]

vállalat célja főnév

das Abbruchunternehmen Substantiv
[ˈapbrˌʊxʊntɜnˌeːmən]

bontási vállalkozás főnév

das Außenhandelsunternehmen Substantiv
[ˈaʊsənhˌandəlzˌʊntɜnˌeːmən]

külkereskedelmi vállalat főnév

das Bauunternehmen Substantiv
[bˈaʊʊntɜnˌeːmən]

építkezési vállalat főnév

das Beerdigungsunternehmen Substantiv
[bəˈeːɾdɪɡʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

temetkezési vállalat főnév

das Beförderungsunternehmen Substantiv
[bəfˈœɾdeːrʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

szállítási vállalat főnév

das Bergwerksunternehmen Substantiv
[bˈɛɾɡvɜkzˌʊntɜnˌeːmən]

bányászati vállalat főnév

das Bestattungsunternehmen Substantiv
[bəʃtˈatʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

temetkezési vállalat főnév

das Bogenanschlagsunternehmen Substantiv
[bˈoːɡənˌanʃlɑːɡzˌʊntɜnˌeːmən]

számlázó iroda főnév

Das Unternehmen wird als GmbH weiterbetrieben.

A vállalkozást mint GmbH (kft.) fogják tovább üzemeltetni.

das Dienstleistungsunternehmen [des Dienstleistungsunternehmens; die Dienstleistungsunternehmen] Substantiv
[dˈiːnstlaɪstʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

szolgáltatás főnév

das Einzelhandelsunternehmen Substantiv
[ˈaɪntsˌɛlhandˌɛlzʊntɜnˌeːmən]

kiskereskedő vállalat főnév

das Einzelunternehmen [des Einzelunternehmens; die Einzelunternehmen] Substantiv
[ˈaɪntsˌeːlʊntɜnˌeːmən]

egyéni vállalat főnév

Energieversorgungsunternehmen Substantiv
[ˌeːnɛɾɡˈiːfɜzˌɔɾɡʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

erőművállalat főnév

das Energieversorgungsunternehmen Substantiv
[ˌeːnɛɾɡˈiːfɜzˌɔɾɡʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

energiatermelő üzem főnév

erőmű főnév

das Entsorgungsunternehmen Substantiv
[ɛntzˈɔɾɡʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

szemétföldolgozó vállalat főnév

12

You can find it in:

немецкийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies