Deutsch-Ungarisch Wörterbuch »

unternehmen bedeutet auf Ungarisch

DeutschUngarisch
das Unternehmen [des Unternehmens; die Unternehmen] Substantiv
[ʊntɐˈneːmən]

vállalkozás◼◼◼ főnév

vállalat◼◼◼ főnév

unternehmen [unternahm; hat unternommen] (Akkusativ) Verb
[ˌʊntɐˈneːmən]

vállal◼◼◼ ige

unternehmen (etw) [unternahm; hat unternommen] (Akkusativ) Verb
[ ˌʊntɜnˈeːmən]

vállalkozik vmire kifejezés

Unternehmen führen

vállalkozást vezet

Unternehmen leiten

vállalkozást vezet

unternehmend participle
[ˌʊntɜnˈeːmənt]

vállalkozó◼◼◼ melléknévi igenév

Unternehmensarten [ˌʊntɜnˈeːmənzˌaɾtən]

vállalkozások osztályozása

der Unternehmensberater [des Unternehmensberaters; die Unternehmensberater] Substantiv
[ˌʊntɜnˌeːmənsbeːrˈɑːtɜ]

vállalati tanácsadó kifejezés

die Unternehmensberatung [der Unternehmensberatung; die Unternehmensberatungen] Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsbˌeːratˌʊŋ]

vállakozói tanácsadó kifejezés

die Unternehmensbewertung [der Unternehmensbewertung; die Unternehmensbewertungen] Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsbˌeːvɜtˌʊŋ]

vállalkozás értékelése kifejezés

die Unternehmensforschung Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsfˌɔɾʃʊŋ]

vállalkozáskutatás főnév

die Unternehmensidentität Substantiv
[ˌʊntɜnˌeːmɛnziːdˈɛntiːtˈɛːt]

vállalati azonosság kifejezés

die Unternehmensleitung [der Unternehmensleitung; die Unternehmensleitungen] Substantiv
[ʊntɐˈneːmənsˌlaɪ̯tʊŋ]

vállalati vezetés kifejezés

Unternehmensorganisation [ˌʊntɜnˌeːmənzˌɔɾɡanˌiːzatsɪˈoːn]

gazdasági társaság

das Unternehmensplanspiel Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsplˌanʃpiːl]

vállakozói tervszimuláció kifejezés

die Unternehmensplanung [der Unternehmensplanung; die Unternehmensplanungen] Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsplˌɑnʊŋ]

vállakozói tervezés kifejezés

die Unternehmenspolitik [der Unternehmenspolitik; die Unternehmenspolitiken] [ˌʊntɜnˌeːmənspˌoːliːtˈiːk]

üzletpolitika◼◼◼ főnév

vállalati politika

Unternehmensstruktur [ˌʊntɜnˈeːmənsʃtɾˌʊktuːɾ]

vállalati szerkezet

unternehmensweit Adjektiv
[ˌʊntɜnˈeːmənsvˌaɪt]

az egész vállalatnál kifejezés

der Unternehmenszusammenschluss Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənstsˌuːzamˌɛnʃlʊs]

vállalatok egyesülése kifejezés

der Unternehmenszweck Substantiv
[ˌʊntɜnˈeːmənstsvˌɛk]

vállalat célja kifejezés

das Abbruchunternehmen Substantiv
[ˈapbrˌʊxʊntɜnˌeːmən]

bontási vállalkozás kifejezés

das Außenhandelsunternehmen Substantiv
[ˈaʊsənhˌandəlzˌʊntɜnˌeːmən]

külkereskedelmi vállalat kifejezés

das Bauunternehmen [des Bauunternehmens; die Bauunternehmen] Substantiv
[bˈaʊʊntɜnˌeːmən]

építkezési vállalat kifejezés

das Beerdigungsunternehmen Substantiv
[bəˈeːɾdɪɡʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

temetkezési vállalat kifejezés

das Beförderungsunternehmen Substantiv
[bəfˈœɾdeːrʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

szállítási vállalat kifejezés

das Bergwerksunternehmen Substantiv
[bˈɛɾɡvɜkzˌʊntɜnˌeːmən]

bányászati vállalat kifejezés

das Bestattungsunternehmen [des Bestattungsunternehmens; die Bestattungsunternehmen] Substantiv
[bəʃtˈatʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

temetkezési vállalat kifejezés

das Bogenanschlagsunternehmen Substantiv
[bˈoːɡənˌanʃlɑːɡzˌʊntɜnˌeːmən]

számlázó iroda kifejezés

Das Unternehmen wird als GmbH weiterbetrieben.

A vállalkozást mint GmbH (kft.) fogják tovább üzemeltetni.

das Dienstleistungsunternehmen [des Dienstleistungsunternehmens; die Dienstleistungsunternehmen] Substantiv
[ˈdiːnstlaɪ̯stʊŋsʔʊntɐˌneːmən]

szolgáltatás◼◼◼ főnév

das Einzelhandelsunternehmen Substantiv
[ˈaɪntsˌɛlhandˌɛlzʊntɜnˌeːmən]

kiskereskedő vállalat kifejezés

das Einzelunternehmen [des Einzelunternehmens; die Einzelunternehmen] Substantiv
[ˈaɪ̯nt͡sl̩ʔʊntɐˌneːmən]

egyéni vállalat kifejezés

das Energieversorgungsunternehmen Substantiv
[ˌeːnɛɾɡˈiːfɜzˌɔɾɡʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

erőmű◼◼◼ főnév

energiatermelő üzem kifejezés

erőművállalat főnév

das Entsorgungsunternehmen Substantiv
[ɛntzˈɔɾɡʊŋsˌʊntɜnˌeːmən]

szemétföldolgozó vállalat kifejezés

das Familienunternehmen [des Familienunternehmens; die Familienunternehmen] Substantiv
[faˈmiːli̯ənʔʊntɐˌneːmən]

családi vállalkozás kifejezés

12

You can find it in:

DeutschUngarisch