немецкий-венгерский словарь »

(he)raus означает в венгерский

немецкийвенгерский
(he)raus Adverb

kifelé határozószó

következőleg határozószó

Heraus mit der Sprache!

Ki vele! beszéljen!

heraus sein Phrase
umgangssprachlich

kijön ige
átv

kint van kifejezés

kitudódik ige
közb

megjelenik (film, könyv) ige
átv

vmin kívül van kifejezés

(he)rausarbeiten [arbeitete (he)raus; hat (he)rausgearbeitet] Verb

kialakít ige

kidolgoz ige

kidomborít ige

kiemel ige

kifejt ige

kiformál ige

kihoz ige

kimozdít ige

(he)rausarbeiten, sich [arbeitete sich (he)raus; hat sich (he)rausgearbeitet] Verb

kiszabadítja magát kifejezés

(he)rausbekommen [bekam (he)raus; hat (he)rausbekommen] Verb

kihúz ige

kiszed ige

megtud ige

visszakap ige

visszaszerez ige

(he)rausbilden [bildete (he)raus; hat (he)rausgebildet] Verb

kiképez ige

die Herausbildung [der Herausbildung; die Herausbildungen] Substantiv

kialakulás◼◼◼ főnév

(he)rausblicken [blickte (he)raus; hat (he)rausgeblickt] Verb

kipillant ige

kitekint ige

(he)rausbrechen [brach (he)raus; ist (he)rausgebrochen] Verb

kirohan (valahonnan) /kitör/ ige

kitör (valahonnan) ige

kitör (valamit) ige

(he)rausbringen [brachte (he)raus; hat (he)rausgebracht] Verb

kihoz ige

kiszed ige

kivesz ige

(he)rausdrücken [drückte (he)raus; hat (he)rausgedrückt] Verb

kinyom ige

kiszorít ige

(he)rausdürfen [durfte (he)raus; hat (he)rausgedurft] Verb

szabad kijutni kifejezés

szabad kimenni kifejezés

(he)rausfahren [fuhr (he)raus; hat (he)rausgefahren] Verb

kiszállít ige

kivisz járművön vhonnan kifejezés

(he)rausfahren [fuhr (he)raus; ist (he)rausgefahren] Verb

kihajt járművön vhonnan kifejezés

kimegy járművön vhonnan kifejezés

12

You can find it in:

немецкийвенгерский