венгерский-немецкий словарь »

megegyezés означает в немецкий

венгерскийнемецкий
megegyezés

der Vergleich [des Vergleich(e)s; die Vergleiche]◼◼◼ » Substantiv
[fɛɐ̯ˈɡlaɪ̯ç]
Rechtssprache

die Übereinkunft [der Übereinkunft; die Übereinkünfte]◼◼◻ » Substantiv
[yːbɐˈʔaɪ̯nkʊnft]

die Absprache [der Absprache; die Absprachen]◼◻◻ » Substantiv
[ˈapˌʃpʁaːxə]

das Abkommen [des Abkommens; die Abkommen]◼◼◻ » Substantiv
[ˈapˌkɔmən]

der Konsens [des Konsenses; die Konsense]◼◼◻ » Substantiv
[kɔnˈzɛns]

der Pakt [des Pakt(e)s; die Pakte]◼◻◻ » Substantiv
[pakt]

das Arrangement [des Arrangements; die Arrangements]◼◼◻ » Substantiv
[aʁɑ̃ʒəˈmɑ̃ː]

das Einvernehmen [des Einvernehmens; —]◼◻◻ » Substantiv
[ˈaɪ̯nfɛɐ̯ˌneːmən]

der Kompromiss (selten: das) [des Kompromisses; die Kompromisse]◼◻◻ » Substantiv
[kɔmprˈoːmɪs]

die Verständigung [der Verständigung; die Verständigungen]◼◻◻ » Substantiv
[fɛɐ̯ˈʃtɛndɪɡʊŋ]

das Agreement [des Agreements; die Agreements]◼◻◻ » Substantiv
[ˌaɡreːmˈɛnt]

die Einung [der Einung; die Einungen] » Substantiv
[ˈaɪnˌʊŋ]
veraltet

die Homologie [der Homologie; die Homologien] » Substantiv
[ˌhomoloˈɡiː]

die Koinzidenz [der Koinzidenz; die Koinzidenzen] » Substantiv
[koʔɪnt͡siˈdɛnt͡s]

die Kongruenz [der Kongruenz; die Kongruenzen] » Substantiv
[kɔŋɡʁuˈɛnt͡s]

der Konsensus [des Konsensus; die Konsensus] » Substantiv
[kɔnˈzɛnzʊs]

Lichtdouble

der Verlass [des Verlasses; —] » Substantiv
[fɛɐ̯ˈlas]

das Zusammentreffen [des Zusammentreffens; die Zusammentreffen] » Substantiv
[tsuːzˈaməntɾˌɛfən]

megegyezés (jog) főnév

der Akkord [des Akkordes/Akkords; die Akkorde] » Substantiv
[aˈkɔʁt]

megegyezés hiánya kifejezés

die Disharmonie [der Disharmonie; die Disharmonien] » Substantiv
[dɪshaʁmoˈniː]

megegyezés jele kifejezés

das Vereinbarungszeichen » Substantiv
[fɛɾˈaɪnbˌɑrʊŋstsˌaɪçən]

megegyezés szerint

wie vereinbart◼◼◼

verabredetermaßen » Adverb
[fɛɾˈaprˌeːdeːtɜmˌɑːsən]

vereinbarungsgemäß »[fɛɐ̯ˈʔaɪ̯nbaːʁʊŋsɡəˌmɛːs]

megegyezésekhez köt kifejezés

kartellieren [kartellierte; hat kartelliert] » Verb
[kˌaɾtəlˈiːrən]

megegyezési készség kifejezés

die Verständigungsbereitschaft [der Verständigungsbereitschaft; —] » Substantiv
[fɛɾʃtˈɛndɪɡˌʊŋsbərˌaɪtʃaft]

megegyezési kísérlet kifejezés

der Verständigungsversuch [des Verständigungsversuches, des Verständigungsversuchs; die Verständigungsversuche] » Substantiv
[fɛɐ̯ˈʃtɛndɪɡʊŋsfɛɐ̯ˌzuːx]

megegyezésre hajlamos kifejezés

konformistisch » Adjektiv
[kɔnfɔɾmˈɪstɪʃ]

megegyezéssel megváltoztatható kifejezés
jog

abdingbar » Adjektiv
[ˈapˌdɪŋbaːɐ̯]

akarati megegyezés kifejezés

die Willenseinigung » Substantiv
[vˈɪlənzˌaɪnɪɡˌʊŋ]

díjjal kapcsolatos megegyezés kifejezés

das Gebührenabkommen » Substantiv
[ɡəbˈyːrənˌapkɔmən]

eljárásban való megegyezés kifejezés

die Prozedurvereinbarung » Substantiv
[proːtsˈeːdʊɐfˌeːraɪnbˌɑrʊŋ]

kiegyenlítési megegyezés kifejezés

das Ausgleichsabkommen » Substantiv
[ˈaʊsɡlˌaɪksapkˌɔmən]

kölcsönös megegyezésen alapuló szerződés kifejezés

das Gegenseitigkeitsabkommen » Substantiv
[ɡeːɡənzˈaɪtɪçkˌaɪtzapkˌɔmən]

közös megegyezéssel

mit Verabredung

területi megegyezés kifejezés

die Bereichsvereinbarung » Substantiv
[bərˈaɪksfeːrˌaɪnbarˌʊŋ]

titkos megegyezés kifejezés

das Geheimabkommen [des Geheimabkommens; die Geheimabkommen] » Substantiv
[ɡəˈhaɪ̯mʔapˌkɔmən]

államok közötti megegyezés kifejezés

das der Traktat [des Traktatsdes Traktates, des Traktatsdes Traktates; die Traktate] » Substantiv
[tʁakˈtaːt]

ármegegyezés főnév

das Preiszugeständnis » Substantiv
[prˈaɪstsuːɡˌɛʃtɛndnˌɪs]

12

You can find it in:

венгерскийнемецкий