dicionário Húngaro-alemão » megegyezés meaning in alemão

Húngaroalemão
megegyezés főnév

das Abkommen [des Abkommens; die Abkommen]◼◼◼ » Substantiv
[ˈapkˌɔmən]

das Einvernehmen [des Einvernehmens; —]◼◼◼ » Substantiv
[ˈaɪnfɛɾnˌeːmən]

die Verständigung [der Verständigung; die Verständigungen]◼◼◻ » Substantiv
[fɛɾʃtˈɛndɪɡˌʊŋ]

der Konsens [des Konsenses; die Konsense]◼◻◻ » Substantiv
[kˈɔnzəns]

die Übereinkunft [der Übereinkunft; die Übereinkünfte]◼◻◻ » Substantiv
[ˌyːbɜˈaɪnkˌʊnft]

der Vergleich [des Vergleichs, des Vergleiches; die Vergleiche]◼◻◻ » Substantiv
[fɛɾɡlˈaɪç]

das Agreement » Substantiv
[ˌaɡreːmˈɛnt]

das Arrangement [des Arrangements; die Arrangements] » Substantiv

die Einung » Substantiv
[ˈaɪnˌʊŋ]

der Gleichklang » Substantiv
[ɡlˈaɪçklaŋ]

gleichlaut »[ɡlˈaɪçlaʊt]

die Homologie [der Homologie; die Homologien] » Substantiv
[hˌoːmoːloːɡˈiː]

die Koinzidenz [der Koinzidenz; die Koinzidenzen] » Substantiv
[kˌoːɪntsiːdˈɛnts]

die Kongruenz [der Kongruenz; die Kongruenzen] » Substantiv
[kɔŋɡruːˈɛnts]

Konsensus

Lichtdouble

verabredetermaßen »[fɛɾˈaprˌeːdeːtɜmˌɑːsən]

der Verlass » Substantiv
[fɛɾlˈɑːs]

das Zusammentreffen » Substantiv
[tsuːzˈaməntɾˌɛfən]

megegyezés (jog) főnév

der Akkord [des Akkordes/Akkords; die Akkorde] » Substantiv

megegyezés hiánya főnév

die Disharmonie » Substantiv
[dˌɪshaɾmoːnˈiː]

megegyezés jele főnév

das Vereinbarungszeichen » Substantiv
[fɛɾˈaɪnbˌɑrʊŋstsˌaɪçən]

megegyezés szerint

vereinbarungsgemäß »[fɛɾˈaɪnbˌɑrʊŋsɡəmˌɛːs]

wie vereinbart

megegyezésekhez köt ige

kartellieren [kartellierte; hat kartelliert] » Verb
[kˌaɾtəlˈiːrən]

megegyezési készség főnév

die Verständigungsbereitschaft » Substantiv
[fɛɾʃtˈɛndɪɡˌʊŋsbərˌaɪtʃaft]

megegyezési kísérlet főnév

der Verständigungsversuch [des Verständigungsversuches, des Verständigungsversuchs; die Verständigungsversuche] » Substantiv
[fɛɾʃtˈɛndɪɡˌʊŋsfɜzˌuːx]

megegyezésre hajlamos melléknév

konformistisch » Adjektiv
[kɔnfɔɾmˈɪstɪʃ]

megegyezéssel megváltoztatható melléknév
jog

abdingbar » Adjektiv
[ˈapdɪŋbˌɑːɾ]

akarati megegyezés főnév

die Willenseinigung » Substantiv
[vˈɪlənzˌaɪnɪɡˌʊŋ]

díjjal kapcsolatos megegyezés főnév

das Gebührenabkommen » Substantiv
[ɡəbˈyːrənˌapkɔmən]

eljárásban való megegyezés főnév

die Prozedurvereinbarung » Substantiv
[proːtsˈeːdʊɐfˌeːraɪnbˌɑrʊŋ]

eljárásban való megegyezések főnév

die Prozedurvereinbarungen » Substantiv
[proːtsˈeːdʊɐfˌeːraɪnbˌɑrʊŋən]

kiegyenlítési megegyezés kifejezés

das Ausgleichsabkommen » Substantiv
[ˈaʊsɡlˌaɪksapkˌɔmən]

kölcsönös megegyezésen alapuló szerződés főnév

das Gegenseitigkeitsabkommen » Substantiv
[ɡeːɡənzˈaɪtɪçkˌaɪtzapkˌɔmən]

közös megegyezéssel

mit Verabredung

területi megegyezés főnév

die Bereichsvereinbarung » Substantiv
[bərˈaɪksfeːrˌaɪnbarˌʊŋ]

titkos megegyezés főnév

das Geheimabkommen » Substantiv
[ɡəhˈaɪmapkˌɔmən]

államok közötti megegyezés főnév

das der Traktat [des Traktatsdes Traktates, des Traktatsdes Traktates; die Traktate] » Substantiv
[tɾaktˈɑːt]

ármegegyezés főnév

das Preiszugeständnis » Substantiv
[prˈaɪstsuːɡˌɛʃtɛndnˌɪs]

12

You can find it in:

Húngaroalemão

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies