венгерский-немецкий словарь » kér meaning in немецкий

венгерскийнемецкий
kérdezz-felelj játék kifejezés

das Frage-und-Antwort-Spiel » Substantiv
[frˈɑːɡəʊntˈantvɔɾtʃpˈiːl]

kérdezési idő kifejezés

die Fragestunde » Substantiv
[frˈɑɡɛstˌʊndə]

kérdezési témakör kifejezés

der Fragenkomplex [des Fragenkomplexes; die Fragenkomplexe] » Substantiv
[ˈfʁaːɡn̩kɔmˌplɛks]

kérdező

der Anfragender » Substantiv
[ˈanfrˌɑːɡəndɜ]

der Frager [des Fragers; die Frager] » Substantiv
[ˈfʁaːɡɐ]

der Fragesteller [des Fragestellers; die Fragesteller] » Substantiv
[ˈfʁaːɡəˌʃtɛlɐ]

interrogativ » Adjektiv
[ˌɪntɐʁoɡaˈtiːf]

kérdező nyelv kifejezés

die Abfragesprache [der Abfragesprache; die Abfragesprachen] » Substantiv
[ˈapfʁaːɡəˌʃpʁaːxə]

kérdezősködik ige

fragen [fragte; hat gefragt] (Akkusativ)◼◼◼ » Verb
[ˈfʁaːɡn̩]

anfragen [fragte an; hat angefragt] » Verb
[ˈanɡəfrˌɑːkt]

ausfragen [fragte aus; hat ausgefragt] » Verb
[ˈaʊ̯sˌfʁaːɡn̩]

erkundigen [erkundigte; hat erkundigt] » Verb
[ɛɐ̯ˈkʊndɪɡn̩]

nachfragen [fragte nach; hat nachgefragt] » Verb
[ˈnaːxˌfʁaːɡn̩]

umfragen [fragte um; hat umgefragt] » Verb
[ˈʊmˌfʁaːɡŋ̩]

kérdezősködik vmi felől

fragen nach etw (Akkusativ)

kérdezősködés főnév

die Anfrage [der Anfrage; die Anfragen] » Substantiv
[ˈanˌfʁaːɡə]

die Erkundigung [der Erkundigung; die Erkundigungen] » Substantiv
[ˌɛɐ̯ˈkʊndɪɡʊŋ]

die Fragerei [der Fragerei; die Fragereien] » Substantiv
[fʁaːɡəˈʁaɪ̯]

das Gefrage » Substantiv
[ɡəfrˈɑːɡə]

die Nachfrage [der Nachfrage; die Nachfragen] » Substantiv
[ˈnaːxˌfʁaːɡə]

die Umfrage [der Umfrage; die Umfragen] » Substantiv
[ˈʊmˌfʁaːɡə]

kérdés főnév

die Frage [der Frage; die Fragen]◼◼◼ » Substantiv
[ˈfʁaːɡə]

die Anfrage [der Anfrage; die Anfragen]◼◼◻ » Substantiv
[ˈanˌfʁaːɡə]

das Problem [des Problems, des Problemes; die Probleme]◼◼◻ » Substantiv
[pʁoˈbleːm]

kérdés a névadóhoz kifejezés

die Namensgeberanforderung » Substantiv
[nˌɑmənsɡˌeːbeːranfˈɔɾdərˌʊŋ]

kérdés vetélkedőn kifejezés

die Quizfrage » Substantiv
[kvˈɪtsfrɑːɡə]

kérdés-felelettel dolgozó rendszer kifejezés

das Dialogsystem » Substantiv
[dˌiːalˈɔɡzʏstˌeːm]

kérdés-válasz ciklus kifejezés

der Frage-Antwort-Zyklus » Substantiv
[frˈɑːɡəˈantvɔɾttsˈʏklʊs]

kérdésekkel ostromol vkit

jm mit Fragen bestürmen

kérdésekkel rohamoz meg vkit

jm mit Fragen bestürmen

kérdéses

fraglich [fraglicher; am fraglichsten]◼◼◼ » Adjektiv
[ˈfʁaːklɪç]

fragwürdig [fragwürdiger; am fragwürdigsten]◼◻◻ » Adjektiv
[ˈfʁaːkˌvʏʁdɪç]

streitig◼◻◻ »[ˈʃtʁaɪ̯tɪç]

strittig [strittiger; am strittigsten]◼◻◻ » Adjektiv
[ˈʃtʁɪtɪç]

zweifelhaft [zweifelhafter; am zweifelhaftesten]◼◻◻ » Adjektiv
[ˈt͡svaɪ̯fl̩ˌhaft]

bedenklich [bedenklicher; am bedenklichsten] » Adjektiv
[bəˈdɛŋklɪç]

kérdéses, vajon …

fragt sich, ob …

kérdésesség főnév

die Fraglichkeit » Substantiv
[frˈɑːklɪçkˌaɪt]

kérdésföltevés főnév

die Fragestellung [der Fragestellung; die Fragestellungen] » Substantiv
[ˈfʁaːɡəˌʃtɛlʊŋ]

kérdési kritérium kifejezés

das Abfragekriterium » Substantiv
[ˈapfrˌɑɡɛkriːtˌeːriːˌʊm]

123

You can find it in:

венгерскийнемецкий

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies