венгерский-немецкий словарь » képesség meaning in немецкий

венгерскийнемецкий
képesség főnév

die Fähigkeit [der Fähigkeit; die Fähigkeiten]◼◼◼ » Substantiv
[ˈfɛːɪçkaɪ̯t]

das Geschick [des Geschick[e]s; die Geschicke]◼◼◼ » Substantiv
[ɡəˈʃɪk]

das Können [des Könnens; —]◼◼◼ » Substantiv
[ˈkœnən]

die Befähigung [der Befähigung; die Befähigungen]◼◼◻ » Substantiv
[bəˈfɛːɪɡʊŋ]

die Kapazität [der Kapazität; die Kapazitäten]◼◼◻ » Substantiv
[ˌkapat͡siˈtɛːt]

das Mittel [des Mittels; die Mittel]◼◼◻ » Substantiv
[ˈmɪtl̩]

die Qualität [der Qualität; die Qualitäten]◼◼◻ » Substantiv
[ˌkvaliˈtɛːt]

die Anlage [der Anlage; die Anlagen]◼◻◻ » Substantiv
[ˈanˌlaːɡə]

die Kraft [der Kraft; die Kräfte]◼◻◻ » Substantiv
[kʁaft]

die Macht [der Macht; die Mächte]◼◻◻ » Substantiv
[maxt]

die Veranlagung [der Veranlagung; die Veranlagungen]◼◻◻ » Substantiv
[fɛrˈanlˌɑɡʊŋ]

das Vermögen [des Vermögens; die Vermögen]◼◻◻ » Substantiv
[fɛɐ̯ˈmøːɡn̩]

die Geschicklichkeit [der Geschicklichkeit; die Geschicklichkeiten] » Substantiv
[ɡəˈʃɪklɪçkaɪ̯t]

das Kaliber [des Kalibers; die Kaliber] » Substantiv
[ˌkaˈliːbɐ]

das Pouvoir [des Pouvoirs; die Pouvoirs] » Substantiv
[pˈuːvoːˌiːɾ]

képesség hiánya kifejezés

die Unfähigkeit [der Unfähigkeit; die Unfähigkeiten] » Substantiv
[ˈʊnˌfɛːɪçkaɪ̯t]

képesség változatok képzésére kifejezés

die Polymorphie [der Polymorphie; die Polymorphien] » Substantiv
[polimɔʁˈfiː]

képessége van rá

befähigt [befähigter; am befähigtsten] » Adjektiv
[bəˈfɛːɪçt]

képességet bizonyító bizonyítvány kifejezés

das Tauglichkeitszeugnis » Substantiv
[tˈaʊɡlɪçkˌaɪtstsɔøɡnˌɪs]

a beszédképesség fejlesztése kifejezés

die Sprecherziehung [der Sprecherziehung; —] » Substantiv
[ˈʃpʁɛçʔɛɐ̯ˌt͡siːʊŋ]

a ragály terjedőképessége kifejezés

die Kontagiosität [der Kontagiosität ; —] » Substantiv
[kɔntaɡi̯oziˈtɛːt]

alkalmazkodó képesség kifejezés

die Gelenkigkeit [der Gelenkigkeit; —] » Substantiv
[ɡəlˈɛnkɪçkˌaɪt]

alkalmazkodóképesség főnév

die Anpassungsfähigkeit [der Anpassungsfähigkeit]◼◼◼ » Substantiv
[ˈanpasʊŋsˌfɛːiçkaɪ̯t]

die Anpassbarkeit◼◻◻ » Substantiv

das Anpassungsvermögen » Substantiv
[ˈanpˌasʊŋsfɜmˌøːɡən]

alkoholbíró képesség kifejezés

die Trinkfestigkeit [der Trinkfestigkeit; —] » Substantiv
[ˈtʁɪŋkˌfɛstɪçkaɪ̯t]

az elsajátítás képessége főnév

der Erwerbsprozess, - e Substantiv

bank fizetőképessége kifejezés

die Bankenliquidität » Substantiv
[bˌankənliːkvˈiːdiːtˈɛːt]

die Bankliquidität » Substantiv
[bˌaŋkliːkvˈiːdiːtˈɛːt]

befogadóképesség főnév
átv mat

das Fassungsvermögen [des Fassungsvermögens; —]◼◼◼ » Substantiv
[ˈfasʊŋsfɛɐ̯ˌmøːɡn̩]

befogadóképesség főnév

der Rauminhalt [des Rauminhalts; die Rauminhalte]◼◻◻ » Substantiv
[ˈʁaʊ̯mˌʔɪnhalt]

die Geräumigkeit [der Geräumigkeit; —] » Substantiv
[ɡərˈɔømɪçkˌaɪt]

die Rezeptivität [der Rezeptivität; —] » Substantiv
[ˌʁet͡sɛptiviˈtɛːt]

beleélő képesség kifejezés

das Einfühlungsvermögen [des Einfühlungsvermögens; —] » Substantiv
[ˈaɪ̯nfyːlʊŋsfɛɐ̯ˌmøːɡn̩]

beleérzés képessége

die Einfühlungsgabe [der Einfühlungsgabe; die Einfühlungsgaben] »[ˈaɪnfˌyːlʊŋsɡˌɑːbə]

beleérzési képesség (vki helyzetébe) főnév

die Empathie [der Empathie; die Empathien] » Substantiv
[ɛmpaˈtiː]

beszédképesség főnév

die Sprachfähigkeit [der Sprachfähigkeit; die Sprachfähigkeiten] » Substantiv
[ˈʃpʁaːxˌfɛːiçkaɪ̯t]

beszélőképesség főnév

die Sprache [der Sprache; die Sprachen] » Substantiv
[ˈʃpʁaːxə]

die Suada [der Suada; die Suaden] » Substantiv
[ˈzu̯aːda]

biológiai lebomlóképesség

biologische Abbaubarkeit

12

You can find it in:

венгерскийнемецкий