венгерский-английский словарь »

felől означает в английский

венгерскийанглийский
felől

from◼◼◼[UK: frəm] [US: frəm]

about adverb
[UK: ə.ˈbaʊt] [US: ə.ˈbaʊt]

west-northwest[UK: west nɔːθ.ˈwest] [US: ˈwest ˌnɔːr.ˈθwest]

west-southwest[UK: west saʊθ.ˈwest] [US: ˈwest ˌsɑːw.ˈθwest]

felőlem

as far as I'm concerned◼◼◼[UK: əz ˈfɑː(r) əz aɪm kən.ˈsɜːnd] [US: ˈæz ˈfɑːr ˈæz ˈaɪm kən.ˈsɝːnd]

for all I know◼◼◻[UK: fɔː(r) ɔːl ˈaɪ nəʊ] [US: ˈfɔːr ɔːl ˈaɪ ˈnoʊ]

as far as I know[UK: əz ˈfɑː(r) əz ˈaɪ nəʊ] [US: ˈæz ˈfɑːr ˈæz ˈaɪ ˈnoʊ]

for aught I care[UK: fɔː(r) ɔːt ˈaɪ keə(r)] [US: ˈfɔːr ˈɒt ˈaɪ ˈker]

felőlünk

on our part[UK: ɒn ˈaʊə(r) pɑːt] [US: ɑːn ˈaʊər ˈpɑːrt]

a víz felől a partvonalhoz közelítve határozószó

ashore adverb
[UK: ə.ˈʃɔː(r)] [US: ə.ˈʃɔːr]

ami felől határozószó

whereabout adverb
[UK: wˈeərəbˌaʊt] [US: wˈerəbˌaʊt]

az út felől kérdezősködik

ask one's way[UK: ɑːsk wʌnz ˈweɪ] [US: ˈæsk wʌnz ˈweɪ]

bal felőli melléknév

leftward adjective
[UK: ˈlef.twəd] [US: ˈlef.twərd]

balfelőli

left[UK: left] [US: ˈleft]

balkéz felől el fog hagyni egy szupermarketet

you'll pass a supermarket on your left[UK: juːl pɑːs ə ˈsuː.pə.mɑːkɪt ɒn jɔː(r) left] [US: ˈjuːl ˈpæs ə ˈsuː.pər.ˌmɑːrkɪt ɑːn ˈjɔːr ˈleft]

balsejtelmei vannak (vm) felől ige

misdoubt verb
[UK: mɪs.ˈdaʊt] [US: mɪs.ˈdaʊt]

bizonyos (vm) felől melléknév

be clear about something adjective
[UK: bi klɪə(r) ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈklɪr ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

be clear as to something adjective
[UK: bi klɪə(r) əz tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈklɪr ˈæz ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

biztos (vm) felől melléknév

be sure about something◼◼◼ adjective
[UK: bi ʃʊə(r) ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈʃʊr ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

be sure of something◼◼◻ adjective
[UK: bi ʃʊə(r) əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈʃʊr əv ˈsʌm.θɪŋ]

biztos lehetsz afelől, hogy …

you may rest assured that …[UK: juː meɪ rest ə.ˈʃɔːd ðæt] [US: ˈjuː ˈmeɪ ˈrest ə.ˈʃʊrd ˈðæt]

biztosít vkt (vm) felől

certify somebody of something[UK: ˈsɜː.tɪ.faɪ ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsɝː.tə.ˌfaɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

dokkbejárat tenger felőli zsilipje főnév

sea-gate noun
[UK: siː ɡeɪt] [US: ˈsiː ˈɡeɪt]

dél felől (égtáj) főnév

south noun
[UK: saʊθ] [US: ˈsaʊθ]

délkelet felől

south-easterly[UK: saʊθ ˈiː.stə.li] [US: ˈsaʊθ ˈiː.stər.li]

délnyugat felől

southwest[UK: saʊθ.ˈwest] [US: ˌsɑːw.ˈθwest]

dülöngélés a szélfelőli oldalra

weather-roll[UK: ˈwe.ðə(r) rəʊl] [US: ˈwe.ðər roʊl]

efelől egész nyugodt lehetsz

you may be easy on that score[UK: juː meɪ bi ˈiː.zi ɒn ðæt skɔː(r)] [US: ˈjuː ˈmeɪ bi ˈiː.zi ɑːn ˈðæt ˈskɔːr]

egyfelől határozószó

on the one hand◼◼◼ adverb
[UK: ɒn ðə wʌn hænd] [US: ɑːn ðə wʌn ˈhænd]

eltökélt a szándékuk afelől

they are quite decided about it[UK: ˈðeɪ ə(r) kwaɪt dɪ.ˈsaɪ.dɪd ə.ˈbaʊt ɪt] [US: ˈðeɪ ˈɑːr ˈkwaɪt də.ˈsaɪ.dəd ə.ˈbaʊt ˈɪt]

ezerfelől

from far and wide

föld felőli melléknév

offshore adjective
[UK: ˌɒf.ˈʃɔː(r)] [US: ˈɒf.ˈʃɔːr]

gyanút kelt vkben vk jóhiszeműsége felől

cast suspicion on somebody's good faith[UK: kɑːst sə.ˈspɪʃ.n̩ ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ɡʊd feɪθ] [US: ˈkæst sə.ˈspɪʃ.n̩ ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɡʊd ˈfeɪθ]

hajóelőrész szélfelőli oldala

weather-bow[UK: ˈwe.ðə(r) baʊ] [US: ˈwe.ðər ˈbaʊ]

hipoblaszt (blasztocölt a szikanyag felől határoló sejtréteg) főnév

hypoblast [hypoblasts] noun
[UK: hˌaɪpəʊblˈast] [US: hˌaɪpoʊblˈæst]

hivatalosan értesít vkt (vm) felől

certify somebody of something[UK: ˈsɜː.tɪ.faɪ ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsɝː.tə.ˌfaɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

holtbiztos (vm) felől melléknév

be cock-sure about something adjective
[UK: bi ˈkɒk ʃʊə(r) ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈkɑːk ˈʃʊr ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

be cock-sure of something adjective
[UK: bi ˈkɒk ʃʊə(r) əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈkɑːk ˈʃʊr əv ˈsʌm.θɪŋ]

hírt kap vk felől

have news from somebody[UK: həv njuːz frəm ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈnuːz frəm ˈsʌm.ˌbɑː.di]

jobb felőli melléknév

right-wing adjective
[UK: raɪt wɪŋ] [US: ˈraɪt ˈwɪŋ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский