венгерский-английский словарь » borzol meaning in английский

венгерскийанглийский
borzol ige

ruffle verb
[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

bőrzől

becurl[UK: bɪkˈɜːl] [US: bɪkˈɜːl]

börzöl (rendet elteregeti kaszáláskor)

jar[UK: dʒɑː(r)] [US: ˈdʒɑːr]

bőrzőlás

napping[UK: ˈnæp.ɪŋ] [US: ˈnæp.ɪŋ]

borzolás főnév

mezzotint noun
[UK: ˈmet.səʊ.tɪnt] [US: ˈmetso.ʊ.tɪnt]

borzolásos technika főnév

scraperboard noun
[UK: skrˈeɪpəbˌɔːd] [US: skrˈeɪpɚbˌoːrd]

borzolásos technika műv nyomd

scratch-board[UK: skrætʃ bɔːd] [US: ˈskrætʃ ˈbɔːrd]

borzolódik ige

ruffle verb
[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

borzolódó melléknév

choppy adjective
[UK: ˈtʃɒ.pi] [US: ˈtʃɑː.pi]

az állandó zaj felborzolja az idegeimet

the constant noise frays my nerves[UK: ðə ˈkɒn.stənt nɔɪz freɪz maɪ nɜːvz] [US: ðə ˈkɑːn.stənt nɔɪz freɪz ˈmaɪ ˈnɝːvz]

felborzol

ruffle◼◼◼ verb
[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

bristle verb
[UK: ˈbrɪs.l̩] [US: ˈbrɪs.l̩]

bristle up verb
[UK: ˈbrɪs.l̩ ʌp] [US: ˈbrɪs.l̩ ʌp]

fluff verb
[UK: flʌf] [US: ˈfləf]

rough up verb
[UK: rʌf ʌp] [US: ˈrəf ʌp]

teazel noun
[UK: ˈtiːz.l̩] [US: ˈtiːz.l̩]

felborzolás főnév

napping noun
[UK: ˈnæp.ɪŋ] [US: ˈnæp.ɪŋ]

felborzolja a macska szőrét

stroke the cat the wrong way[UK: strəʊk ðə kæt ðə rɒŋ ˈweɪ] [US: stroʊk ðə kæt ðə ˈrɒŋ ˈweɪ]

felborzolja a szőrét ige

bristle up verb
[UK: ˈbrɪs.l̩ ʌp] [US: ˈbrɪs.l̩ ʌp]

felborzolja a tollát ige

bristle up verb
[UK: ˈbrɪs.l̩ ʌp] [US: ˈbrɪs.l̩ ʌp]

felborzolja vknek az idegeit

rough somebody up the wrong way[UK: rʌf ˈsʌm.bə.di ʌp ðə rɒŋ ˈweɪ] [US: ˈrəf ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp ðə ˈrɒŋ ˈweɪ]

felborzolja vknek az idegeit (átv)

make somebody writhe[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.bə.di ˈraɪð] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈraɪð]

felborzolódik ige

bristle up verb
[UK: ˈbrɪs.l̩ ʌp] [US: ˈbrɪs.l̩ ʌp]

ruffle verb
[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

felborzolt melléknév

bristling◼◼◼ adjective
[UK: ˈbrɪs.l̩.ɪŋ] [US: ˈbrɪs.l̩.ɪŋ]

ruffled◼◼◼ adjective
[UK: ˈrʌf.l̩d] [US: ˈrʌf.l̩d]

hajat felborzol

rough up the hair[UK: rʌf ʌp ðə heə(r)] [US: ˈrəf ʌp ðə ˈher]

megborzol (hajat) ige

ruffle◼◼◼ verb
[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

összeborzol ige

ruffle◼◼◼ verb
[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

rumple verb
[UK: ˈrʌm.pl̩] [US: ˈrʌm.pl̩]

tousle verb
[UK: ˈtaʊz.l̩] [US: ˈtaʊz.l̩]

touzle verb
[UK: tˈuːzəl] [US: tˈuːzəl]

összeborzol vk haját

muss up somebody's hair[UK: mʌs ʌp ˈsəm.ˌbɑː.di heə(r)] [US: mʌs ʌp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈher]

összeborzolja vknek a haját

tumble somebody's hair[UK: ˈtʌm.bl̩ ˈsəm.ˌbɑː.di heə(r)] [US: ˈtʌm.bl̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈher]

összeborzolódik ige

ruffle verb
[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

összeborzolt melléknév

ruffled◼◼◼ adjective
[UK: ˈrʌf.l̩d] [US: ˈrʌf.l̩d]

tousy adjective
[UK: tˈaʊsi] [US: tˈaʊsi]

szőrt felborzol

rough up the hair[UK: rʌf ʌp ðə heə(r)] [US: ˈrəf ʌp ðə ˈher]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies