венгерский-английский словарь »

ügylet означает в английский

венгерскийанглийский
ügylet főnév

business [businesses]◼◼◼ noun
[UK: ˈbɪz.nəs] [US: ˈbɪz.nəs]

transaction [transactions]◼◼◼ noun
[UK: træn.ˈzæk.ʃn̩] [US: træn.ˈzæk.ʃn̩]

affair [affairs]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈfeə(r)] [US: ə.ˈfer]

piece of business noun
[UK: piːs əv ˈbɪz.nəs] [US: ˈpiːs əv ˈbɪz.nəs]

trans noun
[UK: trænz] [US: ˈtrænz]

ügylet lebonyolítója főnév

transactor [transactors] noun
[UK: trænˈzæktə ] [US: trænˈzæktər ]

ügyletek

transactions◼◼◼[UK: træn.ˈzæk.ʃn̩z] [US: træn.ˈzæk.ʃn̩z]

affairs◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈfeəz] [US: ə.ˈferz]

goings-on[UK: ˈɡəʊɪŋz ɒn] [US: ˈɡoʊɪŋz ɑːn]

ügyletek vizsgálata

test of transactions[UK: ˈtest əv træn.ˈzæk.ʃn̩z] [US: ˈtest əv træn.ˈzæk.ʃn̩z]

ügyleten kívüli kötelem főnév

quasi contract noun
[UK: qua.si kən.ˈtrækt] [US: ˈkwɑː.si ˈkɑːn.ˌtrækt]

ügyleten kívüli kötelem főnév
jog

quasi-contract noun
[UK: qua.si kən.ˈtrækt] [US: ˈkwɑː.si ˈkɑːn.ˌtrækt]

ügyletet elfogadtat

put across a deal[UK: ˈpʊt ə.ˈkrɒs ə diːl] [US: ˈpʊt ə.ˈkrɒs ə ˈdiːl]

ügyletkötés főnév

transaction [transactions]◼◼◼ noun
[UK: træn.ˈzæk.ʃn̩] [US: træn.ˈzæk.ʃn̩]

ügyletrész főnév

tranche◼◼◼ noun
[UK: trɑːnʃ] [US: ˈtræntʃ]

ügylettel kapcsolatos melléknév

transactional adjective
[UK: trænˈzækʃən(ə)l ] [US: trænˈzækʃən(ə)l ]

ügylettől elállás kikötése

waiver clause[UK: ˈweɪ.və(r) klɔːz] [US: ˈweɪ.vər ˈklɒz]

ügylettől visszalépés kikötése

waiver clause[UK: ˈweɪ.və(r) klɔːz] [US: ˈweɪ.vər ˈklɒz]

bankügylet főnév

banking◼◼◼ noun
[UK: bæŋkɪŋ] [US: ˈbæŋkɪŋ]

csereügylet főnév

swap [swaps]◼◼◼ noun
[UK: swɒp] [US: ˈswɑːp]

deportügylet (tőzsdén) főnév

backwardation noun
[UK: ˌbæk.wərˈ.deɪ.ʃən] [US: ˌbæk.wər.ˈdeɪ.ʃən]

díjügylet főnév

option [options] noun
[UK: ˈɒp.ʃn̩] [US: ˈɑːp.ʃn̩]

elidegenítési ügylet kedvezményezettje főnév
jog

alienee noun
[UK: ˌeɪ.ljə.ˈniː] [US: eɪ.ljə.ˈniː]

fedezetlen ügylet

short[UK: ʃɔːt] [US: ˈʃɔːrt]

gyanús ügylet

horse-trade[UK: hɔːs treɪd] [US: ˈhɔːrs ˈtreɪd]

hajókölcsön (ügylet) főnév

bottomry noun
[UK: bˈɒtɒmri] [US: bˈɑːɾɑːmri]

halasztási díj (tőzsdeügyletnél) főnév
pénz

contango [contangoes]◼◼◼ irregular noun
[UK: kən.ˈtæŋ.ɡəʊ] [US: kən.ˈtæŋɡo.ʊ]

halasztási díj mértéke (tőzsdeügyletnél) főnév

contango rate noun
[UK: kən.ˈtæŋ.ɡəʊ reɪt] [US: kən.ˈtæŋɡo.ʊ ˈreɪt]

halasztási díjnap (tőzsdeügyletnél)

contango-day[UK: kən.ˈtæŋ.ɡəʊ deɪ] [US: kən.ˈtæŋɡo.ʊ ˈdeɪ]

hasznot nem hajtó ügylet

unprofitable transaction[UK: ʌn.ˈprɒ.fɪ.təb.l̩ træn.ˈzæk.ʃn̩] [US: ʌn.ˈprɑː.fə.təb.l̩ træn.ˈzæk.ʃn̩]

határidős ügylet főnév

futures◼◼◼ noun
[UK: ˈfjuː.tʃəz] [US: ˈfjuː.tʃərz]

határidőügylet főnév

futures◼◼◼ noun
[UK: ˈfjuː.tʃəz] [US: ˈfjuː.tʃərz]

jogügylet főnév

legal transaction◼◼◼ noun

privity [privities] noun
[UK: ˈprɪ.vɪ.tɪ] [US: ˈprɪ.vɪ.tiː]

jogügylet megújítása főnév
jog

novation noun
[UK: nəʊ.ˈveɪ.ʃən] [US: noʊ.ˈveɪ.ʃən]

kereset a jogügyletből folyó bármely kár megtérítése iránt főnév

assumpsit noun
[UK: əsˈʌmpsɪt] [US: əsˈʌmpsɪt]

kereskedelmi ügylet főnév

business [businesses] noun
[UK: ˈbɪz.nəs] [US: ˈbɪz.nəs]

coupe [coupes] noun
[UK: ˈkuː.peɪ] [US: ˈkuːp]

kettős díjügylet ige

straddle [straddled, straddled, straddling, straddles] verb
[UK: ˈstræd.l̩] [US: ˈstræd.l̩]

kockázatos pénzügylet

wildcat finance[UK: ˈwaɪldkæt ˈfaɪ.næns] [US: ˈwaɪldˌkæt fə.ˈnæns]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский